Visie A12: kansen kwaliteitsverbetering

Arnhem – Op woensdag 18 april 2007 heeft de Arnhemse wethouder Sander van Bodegraven het onderzoek pArk12 namens de gemeenten Rozendaal, Rheden en Arnhem, aangeboden aan de heer van de Gazelle, hoofdingenieur van RWS Oost-Nederland.

Uit dit onderzoek blijkt dat er kansen liggen om mét de verbreding, de kwaliteit van het gebied langs de snelweg een nieuwe impuls te geven. Dit betreft het verbinden van gebieden langs de A12 tot een schakel tussen de Veluwe en de Gelderse IJssel. Ook zijn op meerdere plaatsen mogelijkheden om gebieden aan beide zijden van de A12 te verbinden. Voorbeelden hiervan zijn de groenstrook Presikhaaf met de Velpse paardenwei, de campus van Larenstein met de HAN en de Paasberg met de Kapellenberg.

Aan de voorbereiding van de verbreding van de Rijksweg A12 Waterberg – Velperbroek naar 2 keer 3 rijstroken wordt momenteel volop gewerkt. De geplande aanpassingen van de A12 met volwaardige vluchtstroken is van grote (inter)nationale betekenis voor de hele regio.

De voorbereiding van de verbreding door Rijkswaterstaat richtte zich in eerste instantie op de gebruikelijke lijnopgave met oplossing van milieuknelpunten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een geluidscherm. Door de Stichting Duurzame A12 is een onderzoek naar een overkapping voorgesteld. De uitvoering van dit onderzoek hangt af van van de resultaten van berekeningen van de luchtkwaliteit. Deze resultaten worden binnenkort verwacht.

Daarnaast is op advies van de Rijksadviseur Infrastructuur, prof .ir Jan Brouwer, een onderzoek uitgevoerd naar kwaliteitsverbetering gekoppeld aan verbreding. Daarmee is het zoeken naar mogelijkheden verbreed tot een gebiedsopgave, gebaseerd op het Routeontwerp A12. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Gelders Genootschap in opdracht van de gemeenten Rozendaal, Rheden en Arnhem.

De visie zal worden ingebracht bij het Ontwerp Tracé Besluit (O.T.B.) over de verbreding van A12.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Arnhem