Inhijsen brugkleppen Fonejachtbrug Zuid

Garyp – Op donderdag 29 en vrijdag 30 maart 2007 worden de brugkleppen in de zuidelijke Fonejachtbrug gemonteerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen 10.00 en 18.00 uur op donderdag en 08.00 en 16.00 uur op vrijdag. De twee brugkleppen zijn gemaakt door HSM Steel Structures en worden vanuit Schiedam per ponton over het Prinses Margrietkanaal vervoerd. Met behulp van twee telekranen en een drijvende bok worden de kleppen erin gehesen. In de toekomst zal over de middenklep het verkeer uit de richting Leeuwarden rijden. De zuidklep is bestemd voor de Stûkenwei en een fietspad. In april 2007 worden de laatste kokerliggers gelegd tussen het landhoofd en de brugklep. Eind augustus 2007 wordt het verkeer van de Noordbrug overgezet naar de Zuidbrug. Hierna worden er nog resterende werkzaamheden aan de Noordbaan uitgevoerd.

Beperkingen scheepvaart
In verband met het inhijsen en aansluiten van twee beweegbare gedeelten van de nieuwe brug Fonejacht gelden de volgende beperkingen:

  • 29 maart 2007 volledige stremming van 10.00 – 18.00 uur;
  • 30 maart 2007 volledige stremming van 08.00 – 16.00 uur;
  • 30 maart – 27 april 2007 geen bediening (onderdoorvaarthoogte 10,25 m.).

Voor meer informatie: Provincie Fryslân 058 – 292 58 88 www.fryslan.nl

Inhoud van het project N31
Waldwei.com b.v realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking ( PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug.
Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden in 2008, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)