Marktpartijen voor A2 Maastricht geselecteerd

Maastricht – Vijf consortia zullen hun kennis en creativiteit inzetten voor de vernieuwende aanpak van de aanbesteding voor het project A2 Maastricht. Hun selectie is op 21 maart 2007 door de Stuurgroep, waarin gemeenten Maastricht en Meerssen, Rijkswaterstaat en Provincie Limburg zijn vertegenwoordigd, bekend gemaakt.

De geselecteerde consortia zijn als volgt samengesteld (in alfabetische volgorde).
Avenue 2
Strukton Betonbouw B.V.
Strukton Bouw&Vastgoed B.V.
Ballast Nedam Infra B.V.
Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V.
ARCADIS Nederland B.V.
ARCADIS Infra B.V.
ARCADIS Ruimte & Milieu B.V.
ARCADIS Regio B.V.
ARCADIS Planrealisatie B.V
Concire B.V.
BA2M
BAM Civiel B.V.
BAM Wegen B.V.
AM Ontwikkeling B.V.
BAM Vastgoed B.V.
Haskoning Nederland B.V.
Novum Trajectum
Besix S.A.
Dura Vermeer Groep N.V.
Bohemen B.V.
Nouville Ontwikkelaars B.V.
Bouwfonds MAB Ontwikkeling CVG B.V.
Van Zandbeek Communication & events B.V.
Samen@043
John Laing Infrastructure limited
OVG Projecten B.V.
Ove Arup International & Partners Limited
Buro 5 Maastricht B.V.
AWG Architecten cvba
Unie van Maastricht
VolkerWessels
Heijmans N.V.
Rijnboutt van der Vossen Rijnboutt B.V.
KCAP architects&planners
DHV B.V.
Witteveen + Bos
Lodewijk Baljon landschapsarchitecten

Stuurgroepvoorzitter wethouder Wim Hazeu en projectdirecteur Louis Prompers verwachten veel
van de deskundigheid en creativiteit van de deelnemende marktpartijen en hebben er alle
vertrouwen in dat er eind 2008 een aantal goede conceptplannen kunnen worden
gepresenteerd.

Anders dan anders
Na selectie start de eerste ronde van gesprekken tussen de geselecteerde marktpartijen en het
Projectbureau A2 Maastricht. Deze aanbesteding – in vaktermen concurrentiegerichte dialoog –
is anders dan anders. Er is geen kant en klaar plan waarvoor een uitvoerder wordt gezocht. Op
basis van het programma van eisen, plangebied, budget en vastgoedmogelijkheden wordt de
geselecteerde marktpartijen gevraagd om zélf de beste totaaloplossing te ontwerpen voor
verkeerskundige projectonderdelen (infrastructuur), milieu én stedenbouwkundige onderdelen
(vastgoed), nauwkeurig afgestemd op de omgeving. Die marktpartij die binnen de kaders het
beste plan maakt, wint vervolgens de aanbesteding en realiseert het plan. Bij de beoordeling
van het beste plan wordt gekeken naar de eindoplossing én de situatie tijdens de uitvoering van
het project. Het is uiterst belangrijk dat Maastricht ook tijdens de werkzaamheden goed
bereikbaar blijft en dat omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden.
Het totale aanbestedingsproces zal zo’n twee jaar duren. Definitieve keuze voor het beste plan is
in 2009 voorzien.

Kwaliteit
De aanbesteding van A2 Maastricht is geen wedstrijd op prijs, maar op kwaliteit. Het winnende plan zal moeten voldoen aan alle eisen, maar zal vooral scoren op het invullen van wensen en benutten van kansen voor de omgeving. De beoordeling van die meerwaarde gebeurt door een onafhankelijke commissie van
deskundigen: de Gunningsadviescommissie. Deze deskundigen zijn experts op het terrein van
bestuurlijk en maatschappelijke ontwikkelingen en op verkeerskundig, stedenbouwkundig,
milieukundig en (bouw)technisch gebied. Ze zijn op 21 maart 2007 door de A2-Stuurgroep benoemd. Het zijn:

  • oud-burgemeester Enschede en huidige voorzitter van de Kamer van Koophandel Jan Mans;
  • specialist in ontwikkeling van verkeersbeleid Hans Blom;
  • voormalig Rijksbouwmeester Jo Coenen;
  • milieueconoom Wim Hafkamp;
  • specialist ondergronds bouwen Bandi Horvat;
  • rijksadviseur voor het Landschap Dirk Sijmons.

Naast de Gunningsadviescommissie is een zogenaamde Tenderboard ingesteld. Deze zal toezien
op de zorgvuldigheid van het aanbestedingsproces en de projectorganisatie gevraagd en
ongevraagd adviseren.
De Tenderboard zal bestaan uit drie personen: Patrick Buck, directeur realisatie Betuweroute bij ProRail en Erik Pijnacker Hordijk, partner De Brauw Blackstone Westbroek; kantoor van advocaten, notarissen en belastingadviseurs, hebben hun medewerking al toegezegd. De opdrachtgever zal een voorstel doen tot benoeming van een derde Tenderboardlid (gehoord hebbende de marktpartijen) welk lid met name een oriëntatie heeft vanuit de markt.

Tweemaal inspraak
Het totale aanbestedingsproces zal zo’n twee jaar duren. Het maken van de plannen door de
geselecteerde marktpartijen zal gebeuren in strikte vertrouwelijkheid. Met het oog op de
onderlinge concurrentie kan tussendoor dan ook geen inhoudelijke informatie worden gegeven.
Maar voordat de A2-plannen definitief zijn, kan iedereen die dat wil, nog twee maal zijn/haar
mening geven. Een eerste keer naar verwachting in de tweede helft van 2008, wanneer de
concept-plannen van verschillende marktpartijen gereed zijn. Het winnende plan van de
aanbesteding wordt opgenomen in een ontwerp tracébesluit en een ontwerp bestemmingsplan.
Hierop kan eenieder naar verwachting in 2009 voor een tweede keer zijn/haar mening geven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: A2 Passage Maastricht