Dijkversterkingstechniek wint ID-NL Jaarprijs 2006

Amersfoort – De ID-NL Jaarprijs 2006 voor de Beste Uitvinding van het jaar is tijdens Nederland Innovatief op 7 december 2006 toegekend aan Evert Huiden van BAM Grondtechniek, uitvinder van Dijkdeuvels. BAM Grondtechniek is samen met DHV (penvoerder), Arcadis, Fugro, Van Oord Nederland en GMB Infra Projecten sinds 2001 in het consortium Delta-Dike bezig met de ontwikkeling van deze techniek, voorheen Expanding Columns.

De uitvinding is een alternatief voor de traditionele werkwijze van dijkversterking. Dijkdeuvels zijn stalen buizen die tot in de draagkrachtige zandlaag onder de dijk worden geboord. De buis is omwikkeld met een kunststof hoes die vervolgens onder hoge druk met een betonachtig materiaal wordt gevuld waardoor een cilindervormig funderingselement ontstaat. Door de deuvels in een waaiervorm te plaatsen, wordt de dijk effectief versterkt op zijn zwakste plaats juist boven het draagkrachtige zand. De deuvels worden met een lichte machine aangebracht vanaf de kruin van de dijk. De werkwijze geeft weinig overlast; dijkwoningen en begroeiing op het dijktalud blijven behouden.

September 2005 vond er al een succesvolle praktijkproef plaats van deze dijkversterkingstechniek in de Diefdijk nabij Leerdam. Deze proef maakte onderdeel uit van het INSIDE onderzoeksprogramma naar dijkversterking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Bijzonder innovatief
Dijkdeuvels won de vakjuryprijs in de categorie Water, Scheepvaart & Transport. Aldus de jury zit het innovatieve gehalte van de Dijkdeuvels met name in de werkwijze en de technische uitvoeringsvorm. Het bijzondere van de dijkversterkingstechniek is dat de sterkte van de dijklichamen wordt vergroot zonder de omgeving van de dijk aan te tasten. Daarnaast kan de vinding worden toegepast in het opkrikken van verzakkende wegen.
De jury is ook gecharmeerd van de wijze waarop de vele partijen in dit traject hebben samengewerkt. Innovatie is steeds vaker een proces van samenwerken en elkaar aanvullen. Juist bedrijven die intensief samenwerken slagen er tegenwoordig in om innovaties te realiseren en duurzame groei te bewerkstelligen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Holding BV