Besluiten A7 Zaandam – Purmerend ter inzage

UITVOERINGSBESLUITEN EN WEGAANPASSINGSBESLUIT OOSTBAAN A7 KNOOPPUNT ZAANDAM – PURMEREND-ZUID TER INZAGE

Van 8 december 2006 tot en met 18 januari 2007 liggen de uitvoeringsbesluiten Oostbaan A7 knooppunt Zaandam – Purmerend-zuid ter inzage. Het gaat om de uitvoeringsbesluiten ontheffing Flora- en faunawet (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), ontheffing Keur (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), intrekkingsbeschikking kabels en leidingen Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (ministerie van Verkeer en Waterstaat) en een verkeersbesluit (ministerie van Verkeer en Waterstaat). De uitvoeringsbesluiten zijn vastgesteld ter uitvoering van het wegaanpassingsbesluit Oostbaan A7 knooppunt Zaandam – Purmerend-zuid. Dit besluit is op 30 oktober 2006 bekendgemaakt en ligt op dezelfde locaties als de uitvoeringsbesluiten ter inzage.

Op de A7 richting Purmerend staan tijdens de avondspits vrijwel dagelijks files. De komende jaren zal nog meer verkeer gebruik willen maken van de A7, waardoor de problemen toenemen. Als daar niets aan wordt gedaan heeft dat niet alleen directe gevolgen voor het verkeer op de A7, maar ook indirect voor het verkeer op de A8 bij Zaandam en de A10 bij Oostzaan. Deze problemen zijn de aanleiding om tussen het knooppunt Zaandam en de afrit Purmerend-zuid een spitsstrook op de oostbaan te realiseren. Een spitsstrook is een vluchtstrook die tijdens de spitsuren als tijdelijke rijstrook dienst doet. Buiten de spits vervult deze strook de normale functie van vluchtstrook.

Locaties ter inzagelegging
Tot en met 18 januari 2007 liggen de uitvoeringsbesluiten en het wegaanpassingsbesluit ter inzage bij de gemeenten Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland, Purmerend, Zaanstad en Zeevang. Daarnaast bij de (hoofd)vestigingen van de openbare bibliotheken in genoemde gemeenten, op de filialen Wormerveer en Krommenie en op de ProBibliobus Zeevang. En verder nog bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Purmerend, alsmede bij Rijkswaterstaat Noord-Holland en het provinciehuis van Noord-Holland, beide te Haarlem, de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Dordrecht en het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag. Het wegaanpassingsbesluit is ook in te zien via www.inspraakvenw.nl

Beroep aantekenen
Tegen het wegaanpassingsbesluit en de uitvoeringsbesluiten kan gedurende 6 weken, tot en met 18 januari 2007, beroep worden aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan door belanghebbenden die hun zienswijze al bij het ontwerp-wegaanpassingsbesluit naar voren hebben gebracht. Of door belanghebbende die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om hun zienswijze bij het ontwerp-wegaanpassingsbesluit naar voren te brengen.

De Spoedwet wegverbreding maakt het mogelijk om verschillende knelpunten versneld aan te pakken. Deze wet vereenvoudigt en bespoedigt de procedures, waardoor de capaciteit van een aantal hoofdwegen snel kan worden vergroot. Het gaat om relatief eenvoudige ingrepen die snel effect hebben: minder files, minder tijdverlies en minder ergernissen in het verkeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland