Aanleg faunaduiker N31 Waldwei

Leeuwarden – In het kader van het DBFM-project Rijksweg 31 (verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega) is eind april 2006 een faunaduiker gemaakt ter hoogte van de Fonejachtbrug.

De voorbereiding hiervan is gedaan door de opdrachtnemer Wâldwei.com in nauw overleg met de Provincie Fryslan, het Wetterskip Fryslan en Rijkswaterstaat. De aanleg, die nog juist mee kan liften in het lopende werk, is gebeurd door Wâldwei.com.

Rijkswaterstaat financiert de kosten van het project voor, de provincie zal die naar verwachting in 2007 terug betalen.

De faunaduiker maakt deel uit van een brede ecologische verbinding van de Alde Feanen naar de Groote Wielen. De doorgang is bedoeld voor o.a. de otter, de hermelijn,de wezel,de bunzing en de vos.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland