Ontwerp Bestemmingsplan N210 ter inzage

Den Haag – Inwoners van de Krimpenerwaard kunnen vanaf 27 april 2006 opnieuw reageren op de plannen voor de nieuwe N 210, de provinciale weg door de Krimpenerwaard. Dan ligt het Ontwerp Bestemmingsplan (OBP) zes weken ter inzage op de gemeentehuizen.

Het is de volgende stap in het nieuwbouwtraject, dat de Krimpenerwaarders eind 2009 een nieuwe N 210 moet bieden. Deze volgt op de inspraakronde op het Voorontwerp Bestemmingsplan (VOBP), die eerder dit jaar plaatsvond. Die leverde zo’n 30 reacties op, waarvan een deel nu verwerkt is in het OBP.

Gedurende zes weken kan men schriftelijk zijn zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan kenbaar maken bij die gemeente op wiens grondgebied het betrekking heeft. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de betreffende gemeente en te vinden op de website www.N210.nl

Geluidsreducerend asfalt
Het plangebied van het Bestemmingsplan Vernieuwing N 210 begint in Krimpen aan den IJssel bij de kruising met de Nieuwe Tiendweg en eindigt in Bergambacht op de kruising met de N 478. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het huidige tracé van de N 210 en globaal een strook van 30 meter ten zuiden daarvan. Daarnaast is er ruimte opgenomen voor vernieuwing van een aantal kruisingen en een nieuwe ontsluiting naar de Tiendweg vanaf een nieuw aan te leggen rotonde nabij tuincentrum Carpe Diem. Ten opzichte van het Voorontwerp Bestemmingsplan is de ligging van de verbindingsweg naar de Tiendweg gewijzigd. De ligging is verschoven naar de rand van het recreatiegebied Krimpenerbos en komt uit op de Tiendweg aan de oostzijde van de begraafplaats. Daarnaast zijn er een aantal aanpassingen van andere aard doorgevoerd. Zo is er besloten het weggedeelte bij Krimpen aan den IJssel vanaf de Industrieweg tot en met de Krimpenerbosweg te voorzien van geluidsreducerend asfalt. Ook het gedeelte bij Bergambacht wordt voorzien van stil asfalt.

Het Ontwerp Bestemmingsplan ligt ter inzage op de gemeentehuizen van Krimpen aan den IJssel, Raadhuisplein 2, afdeling Communicatie, maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 – 13.30 uur, woensdag van 8.30 – 16.00 uur, vrijdag van 8.30 – 12.00 uur, Bergambacht, Raadhuisstraat 5, publieksbalie bouw- en milieuzaken van de afdeling VROM (kamer A.002), maandag tot en met donderdag, van 09.00 uur tot 12.00 uur; Nederlek, Burgemeester van de Willigenstraat 58 te Lekkerkerk, afdeling VROM, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, maandag van 8.30 tot 18.00 uur. Het Ontwerp Bestemmingsplan is te downloaden vanaf de website www.N210.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland