Werkzaamheden A12 tussen Oudenrijn en De Meern

In de weekenden van 21 tot 24 april, 5 tot 8 mei, 12 tot 15 mei en 19 tot 22 mei 2006 voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de A12 tussen knooppunt Oudenrijn en De Meern in de richting Den Haag. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande asfaltlaag door ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton) en aanpassingen van de rijstroken ter verbetering van de doorstroming en de veiligheid.

Gedurende de werkzaamheden worden diverse gedeelten van de A12 vanaf het knooppunt Oudenrijn tot aan de toerit De Meern tijdelijk afgesloten. Ook krijgt het verkeer te maken met verschoven rijstroken.
De werkzaamheden starten deze weekenden op vrijdagavond 20.00 uur en duren tot maandagochtend 5.00 uur.

Gele borden langs de weg geven de diverse omleidingsroutes ter plaatse aan. Weggebruikers dienen rekening te houden met circa 15 minuten extra reistijd.

In geval van slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen te maken krijgen. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfalteringswerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht