Tracebesluit A4 Burgerveen-Leiden vastgesteld

Leiderdorp – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft op 13 februari 2006, in overeenstemming met minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, het Tracébesluit (TB) A4 Burgerveen – Leiden vastgesteld. Dit betekent dat het TB begin maart 2006 ter visie wordt gelegd.

Met het tracébesluit wordt het mogelijk gemaakt Rijksweg A4 tussen de Dwarswatering in Leiderdorp en de afrit Leiden/Zoeterwoude-Dorp:

 • te verbreden van 2×2 naar 2 x 3 rijstroken voor het noordelijke deel, tussen de Dwarswatering en de aansluiting op de N11
 • en een hoofd- en parallelbanenstelsel aan te leggen voor het zuidelijk deel, tussen de aansluiting N11 en de aansluiting met Zoeterwoude-Dorp.
 • W4-overeenkomst
  Op dit tracé is in 2002 tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, de provincie Zuid-Holland en de Ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, de W4-overeenkomst gesloten. Deze W4-overeenkomst is het uitgangspunt voor het vastgestelde TB waarin is vastgelegd dat de weg over een lengte van 1.400 meter verdiept wordt aangelegd met horizontale geluidsschermen. Door de verdiepte ligging vormt de A4 veel minder een barriere en wordt de weg beter ingepast in de omgeving. Door deze inpassing heeft de verbreding van de A4 tot nu toe op veel draagvlak bij bestuurders en burgers kunnen rekenen.

  Aanvullend onderzoek luchtkwaliteit
  In 2004 is het Ontwerp Tracébesluit ter visie gegaan. De ontwikkeling rondom toepassing van de EU-regelgeving over luchtkwaliteit heeft ervoor gezorgd dat het meer tijd heeft gekost om het Tracébesluit vast te stellen dan oorspronkelijk gedacht. Deze regelgeving leidt in het gehele land tot vertraging in procedures van bouw- en infrastructuurprojecten.Voor de A4 Burgerveen-Leiden is aanvullend onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit, en zijn de consequenties van het Besluit Luchtkwaliteit, dat in augustus 2005 door de Tweede Kamer is vastgesteld, in beeld gebracht.

  Resultaten aanvullend onderzoek luchtkwaliteit
  Voor de A4 Burgerveen-Leiden geldt dat bij openstelling van de verbrede weg, begin 2012, de luchtkwaliteit verbetert ten opzichte van de situatie zonder verbreding, mits er 80 km per uur wordt gereden. De verwachting is dat diverse maatregelen van het Rijk, Provincie en de verschillende gemeenten een positieve invloed hebben op de luchtkwaliteit. Hierdoor kan het zijn dat de maatregel om 80 km per uur te rijden op dit traject uiteindelijk niet nodig is. Vóór de openstelling van de verbrede A4 wordt vastgesteld of het instellen van een maximumsnelheid van 80 km per uur ook echt nodig is om aan de regelgeving over luchtkwaliteit te voldoen.

  Auteur: Redactie Infrasite

  Bron: Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland