Akkoord over brede tunnel A2 Maastricht

Maastricht – In januari 2006 zetten de samenwerkende partijen in het A2 project een handtekening onder een bestuurlijk akkoord over de gezamenlijk financiering van een ‘brede’ A2 tunnel met 2×4 rijstroken inclusief weefvakken. Het project wordt daarmee groter en duurder dan eerder voorzien. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen spreken daarmee af dat wordt gekozen voor een toekomstvaste oplossing. De bereikbaarheid en leefbaarheid van de gemeente Maastricht zal daardoor aanzienlijk verbeteren. De komende weken wordt het bestuursakkoord nog nader uitgewerkt. Met deze toezegging komt minister Peijs haar afspraak met de Tweede Kamer na om de regio nog voor het einde van het jaar helderheid te verschaffen over het project. Na ondertekening van het akkoord zal het zo snel mogelijk aan de gemeenteraden, Staten en Kamer worden gestuurd voor instemming.

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de verwachting dat de mobiliteitsgroei groter zal zijn dan in de eerdere plannen werd voorzien. In 2003 was een bestuursakkoord gesloten voor 2×3 rijstroken inclusief weefvakken. De aanleg van een tunnel voor de A2 verbetert de leefbaarheid aanzienlijk en schept tegelijk optimale kansen voor stedelijke vernieuwing in de aansluitende buurten Wittevrouwenveld, Wyckerpoort en Nazareth. In plaats van een bedreiging voor bestaande bebouwing kan de aanleg van de A2-tunnel in dit perspectief ook worden gezien als vliegwiel voor nieuwe en meer samenhangende stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Dat is de inzet van de samenwerking die met dit doel tussen de projectorganisatie A2 en betrokken woningcorporaties is ontstaan. Die samenwerking is ook van belang voor het vaststellen van de goede uitgangspunten voor de ontwikkeling van de vastgoedlocaties binnen het integrale A2-project.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg