30 mln voor gebiedsontwikkeling IJsseldelta

Den Haag РMinister Dekker (VROM), minister Peijs (VenW) en de provincie Overijssel spannen zich in om 30 miljoen euro ter beschikking te stellen voor het knooppunt tussen de Hanzelijn en de N50. Deze gelden zijn bestemd voor de financiering van het kunstwerk bij de Slaper ̩n aanpassingen van het lengteprofiel van het spoor bij de tunnel onder het Drontermeer.

In het project IJsseldelta is de noodzaak naar voren gekomen om maatregelen te treffen waardoor de beoogde bypass van de IJssel in ieder geval de Hanzelijn en de N50 ongelijkvloers kan kruisen ter hoogte van de Slaper bij Kampen. Daarnaast moeten ook maatregelen worden genomen die betrekking hebben op de tunnel onder het Drontermeer. Alleen dan is een integrale gebiedsontwikkeling mogelijk. Gelet op de spoedige start van de aanleg van de Hanzelijn moeten hier, voor zover mogelijk, op korte termijn bindende afspraken over gemaakt worden. Het project is één van de veertien voorbeeldprojecten gebiedsontwikkeling in de Nota Ruimte.

De ministeries van VROM en V&W participeren als partners in dit voorbeeldproject ontwikkelingsplanologie IJsseldelta. Andere partners zijn naast de provincie Overijssel de gemeenten Kampen, Zwolle, Zwartewaterland en het waterschap Groot Salland. Het project heeft in 2005 een grote voortgang weten te bereiken. Er is een breed draagvlak in de regio aanwezig. Het project is een voorbeeld waarbij rijksinvesteringen en regionale ontwikkelingen samenkomen.

Zie ook
Dossier Gebiedsontwikkeling: http://www.vrom.nl/gebiedsontwikkeling

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM