W4-project genomineerd voor Gouden Piramide 2005

Leiderdorp – Zaterdag 5 november 2005 om 16.35 zendt de AVRO op Nederland 1 een korte documentaire uit over het project W4. Aanleiding voor de documentaire is de nominatie van het W4-project voor de Gouden Piramide 2005, de rijksprijs voor inspirerend en verenigd opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

W4 is het plan waarmee de W4-partners Рtwee Ministeries (VROM en V&W/RWS), de Provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten Leiderdorp, Leiden en Zoeterwoude Рde leefkwaliteit in de regio willen verbeteren op de aspecten wonen, werken, wegen, water en groen. W4 staat dan ook voor een maatschappelijk en ruimtelijk verantwoorde inpassing van de verdiepte en verbrede A4 ̩n het ontwikkelen van naast de snelweg gelegen gebieden. Waar de A4 nu woongebieden van elkaar scheidt zal de weg in 2012 geen fysieke barri̬re meer vormen. De W4-partners spraken af de meerkosten van de verlengde verdiepte ligging van de A4 te financieren uit de ontwikkeling van bedrijven, kantoren en woonwijken.

W4 is een complex project met veel samenwerkende partijen. Inmiddels zijn het partners. De grote kracht van W4 is dat bewoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale, regionale en rijksoverheid nauw met elkaar samenwerken. Dat is uniek. En noodzakelijk om dit complexe project succesvol te laten zijn. Partners schromen niet om onconventionele samenwerkingsvormen te kiezen waaronder ook publiek-private-samenwerkingen.

Inspirerend opdrachtgeverschap was een noodzakelijke voorwaarde om dit project en deze samenwerking met zoveel partners – met vaak uiteenlopende belangen – tot stand te brengen. Inspirerend en verenigd opdrachtgeverschap is nog steeds de grote kracht achter W4.

Zaterdag 26 november 2005 reikt minister Dekker van VROM De Gouden Piramide 2005 uit in het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam. De AVRO doet op dezelfde dag in een aan De Gouden Piramide gewijde uitzending verslag hiervan. (Nederland 1, 16.35 uur).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: W4