Inspraak Startnotitie Extra capaciteit A15 Papendrecht

Den Haag РDe Startnotitie Extra capaciteit A15 Papendrecht РHardinxveld-Giessendam ligt tot en met 12 september 2005 ter inzage. De startnotitie doorloopt een inspraakprocedure overeenkomstig de Trac̩wet, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan is tot en met 12 september inpraak mogelijk.

De A15 Papendrecht – Hardinxveld-Giessendam
Op de A15 tussen Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam staan vrijwel dagelijks files. Het wegvak kan het toenemende verkeer steeds minder goed verwerken. In zowel de ochtend als in de avondspits treden doorstromingsproblemen op in beide richtingen. In de ochtendspits zijn de problemen het grootst in de richting van Rotterdam en in de avondspits in de richting van Gorinchem. Dit probleem is in de afgelopen jaren groter geworden. Ook voor de komende jaren wordt een groei van het verkeer voorzien, waardoor het probleem steeds nijpender zal worden. Daarom wil Rijkswaterstaat de wegcapaciteit tussen de aansluiting Papendrecht en de aansluiting Hardinxveld-Giessendam vergroten door middel van het aanleggen van een extra rijstrook.

Voor het verbeteren van de doorstroming op de A15 worden verschillende mogelijkheden onderzocht:
• een verbreding met een permanente openstelling;
• een spitsstrook (een tijdelijke extra rijstrook aan de linkerzijde van de bestaande rijbaan) die tijdens de spits wordt opengesteld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat