Aanleg Rijksweg 35/36 en verruimen van Twentekanaal

Oosterhout – De aanleg van Rijksweg 35/36 betreft circa vijf kilometer snelweg van Rijksweg 35, het gedeelte ten westen van het zijkanaal naar Almelo tot aan Wierden en circa twee kilometer snelweg van Rijksweg 36 tot aan Almelo.

In deze weggedeelten wordt ongeveer 1,3 miljoen m3 zand verwerkt, 230.000 m2 verhardingen en 17 kunstwerken aangelegd. Van het te verwerken zand komt circa 1 miljoen m3 vrij bij het verruimen van het Twentekanaal gedeelte Sluis Eefde-Diepenheimsebrug.

Tevens dienen er op dit traject een waterbodemsanering en kust- en oeverwerken te worden uitgevoerd. Door het combineren van het wegenwerk en de verruiming van het kanaal slaat Rijkswaterstaat twee vliegen in één klap; alle grondstromen in de regio worden namelijk optimaal benut.

Het gehele project betreft een design-enconstruct-contract. De werkzaamheden starten medio 2005 en lopen tot eind 2008. Met de deelname van Martens en Van Oord in dit werk is het streven naar een grotere rol in nat werk op of aan het water verder ingevuld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Martens en van Oord Aannemingsbedrijf BV