Opnieuw dreigende verzakking N210

Den Haag РEr dreigt opnieuw een stuk wegdek van de provinciale weg N210 te verzakken. Uit de metingen, die continu worden uitgevoerd, is gebleken dat directe maatregelen noodzakelijk zijn. Maandag 14 maart 2005 begint de provincie bij hectometerpaal 7.2, ter hoogte van het Loetbos, iets ten westen van de kruising met de Boezemweg, aan preventieve werkzaamheden die erger moeten voorkomen. Als gevolg van de werkzaamheden is ̩̩n rijstrook afgesloten. Ter plaatse wordt gebruik gemaakt van een verrijdbare verkeersregelinstallatie. Tijdens de werkzaamheden geldt ter plaatse daarom een snelheidsbeperking tot 50 km/h.

Er is al langer bekend dat de N210 er slecht aan toe is. Begin dit jaar deden zich nog verzakkingen voor ter hoogte van de gemeentegrens van Bergambacht. Onderzoek heeft inmiddels meer inzicht gegeven in de oorzaken, waardoor het beter mogelijk is verzakkingen te voorspellen. Bij hectometerpaal 7.2 hebben de metingen uitgewezen dat daar op korte termijn verzakkingen verwacht kunnen worden. Door nu snel in te grijpen met preventieve werkzaamheden, kan de overlast voor het verkeer in duur en omvang worden beperkt. Bovendien zijn de preventieve werkzaamheden minder kostbaar dan het herstellen van een verzakking.

Hinder voor het wegverkeer
Het verkeer op de hoofdrijbaan zal enige hinder van de werkzaamheden ondervinden, omdat er gedurende de uitvoering van de werkzaamheden slechts één rijstrook voor het verkeer beschikbaar is. Door middel van een verkeersregelinstallatie zal het verkeer afwisselend over de beschikbare rijstrook worden gevoerd. Omdat de parallelweg is geblokkeerd dienen de fietsers om te rijden tussen de aansluiting naar Ouderkerk (N 475)en de rotonde bij De Loet en wel via de onmiddellijk noordelijk van de N 210 gelegen Hillekade. De werkzaamheden gaan naar verwachting circa 3 weken duren.

Enige ontsluitingsweg
De N210 is de enige ontsluitingsweg in de Krimpenerwaard en stamt deels nog uit de jaren ’30. Door de slappe ondergrond was het bij de aanleg in de dertiger en vijftiger jaren noodzakelijk de weg te onderheien. Op de palen is een betonnen bak gemaakt. Daarop ligt de eigenlijke weg. Zoals de huidige problemen bevestigen voldoet de constructie van de weg niet meer en moet hij vernieuwd worden. Al enige tijd is de provincie aan het onderzoeken op welke wijze dat het beste kan gebeuren. Daar moet eerst een uitgebreide studie aan vooraf gaan. Verder moeten de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld worden en dienen de nodige procedures te worden gevolgd. Afhankelijk van de uiteindelijke uitvoering moeten de eventueel benodigde gronden worden aangekocht. Al met al een tijdpad dat jaren vergt. In de tussentijd zal de bestaande N210 zo goed mogelijk in stand worden gehouden. Er vinden onder andere preventieve werkzaamheden plaats om calamiteiten te voorkomen. Alhoewel de voorspelbaarheid van calamiteiten groter wordt, kunnen hieromtrent helaas geen garanties worden gegeven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

Opnieuw dreigende verzakking N210 | Infrasite

Opnieuw dreigende verzakking N210

Den Haag РEr dreigt opnieuw een stuk wegdek van de provinciale weg N210 te verzakken. Uit de metingen, die continu worden uitgevoerd, is gebleken dat directe maatregelen noodzakelijk zijn. Maandag 14 maart 2005 begint de provincie bij hectometerpaal 7.2, ter hoogte van het Loetbos, iets ten westen van de kruising met de Boezemweg, aan preventieve werkzaamheden die erger moeten voorkomen. Als gevolg van de werkzaamheden is ̩̩n rijstrook afgesloten. Ter plaatse wordt gebruik gemaakt van een verrijdbare verkeersregelinstallatie. Tijdens de werkzaamheden geldt ter plaatse daarom een snelheidsbeperking tot 50 km/h.

Er is al langer bekend dat de N210 er slecht aan toe is. Begin dit jaar deden zich nog verzakkingen voor ter hoogte van de gemeentegrens van Bergambacht. Onderzoek heeft inmiddels meer inzicht gegeven in de oorzaken, waardoor het beter mogelijk is verzakkingen te voorspellen. Bij hectometerpaal 7.2 hebben de metingen uitgewezen dat daar op korte termijn verzakkingen verwacht kunnen worden. Door nu snel in te grijpen met preventieve werkzaamheden, kan de overlast voor het verkeer in duur en omvang worden beperkt. Bovendien zijn de preventieve werkzaamheden minder kostbaar dan het herstellen van een verzakking.

Hinder voor het wegverkeer
Het verkeer op de hoofdrijbaan zal enige hinder van de werkzaamheden ondervinden, omdat er gedurende de uitvoering van de werkzaamheden slechts één rijstrook voor het verkeer beschikbaar is. Door middel van een verkeersregelinstallatie zal het verkeer afwisselend over de beschikbare rijstrook worden gevoerd. Omdat de parallelweg is geblokkeerd dienen de fietsers om te rijden tussen de aansluiting naar Ouderkerk (N 475)en de rotonde bij De Loet en wel via de onmiddellijk noordelijk van de N 210 gelegen Hillekade. De werkzaamheden gaan naar verwachting circa 3 weken duren.

Enige ontsluitingsweg
De N210 is de enige ontsluitingsweg in de Krimpenerwaard en stamt deels nog uit de jaren ’30. Door de slappe ondergrond was het bij de aanleg in de dertiger en vijftiger jaren noodzakelijk de weg te onderheien. Op de palen is een betonnen bak gemaakt. Daarop ligt de eigenlijke weg. Zoals de huidige problemen bevestigen voldoet de constructie van de weg niet meer en moet hij vernieuwd worden. Al enige tijd is de provincie aan het onderzoeken op welke wijze dat het beste kan gebeuren. Daar moet eerst een uitgebreide studie aan vooraf gaan. Verder moeten de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld worden en dienen de nodige procedures te worden gevolgd. Afhankelijk van de uiteindelijke uitvoering moeten de eventueel benodigde gronden worden aangekocht. Al met al een tijdpad dat jaren vergt. In de tussentijd zal de bestaande N210 zo goed mogelijk in stand worden gehouden. Er vinden onder andere preventieve werkzaamheden plaats om calamiteiten te voorkomen. Alhoewel de voorspelbaarheid van calamiteiten groter wordt, kunnen hieromtrent helaas geen garanties worden gegeven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland