Aanleg Westrandweg:Bedrijfsleven vroegtijdig betrokken

Den Haag РRijkswaterstaat gaat binnenkort de markt benaderen voor het project Westrandweg, een nieuwe weg die vanaf 2012 de A10 ten zuiden van de Coentunnel moet verbinden met het knooppunt Raasdorp (A5/A9). In tegenstelling tot normaal, vindt de marktbenadering gelijktijdig plaats met de inspraak- en Trac̩wetprocedures.

Met de vroegtijdige betrokkenheid kan het bedrijfsleven op een innovatieve manier bij de aanleg van de Westrandweg worden betrokken. Het voordeel hiervan is dat alle kennis en creativiteit van het bedrijfsleven bij de aanleg kan worden gebruikt. Verder wordt het zo mogelijk al in een heel vroeg stadium te beoordelen of bepaalde wensen en oplossingen die uit de inspraakrondes naar voren komen, financieel en technisch haalbaar zijn. Normaal wordt de markt pas benaderd na de inspraak- en Tracéwetprocedures.

Rijkswaterstaat verwacht dat deze nieuwe aanpak vragen oproept over onder meer de mogelijkheden van inspraak in de twee nog komende inspraakrondes. Deskundigen van het projectteam Westrandweg zijn om deze reden op zowel maandag 11 als op dinsdag 12 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Geïnteresseerden kunnen bellen met de infodesk Rijkswaterstaat Noord Holland, telefoon 023-5301401 of hun vraag mailen naar
info@dnh.rws.minvenw.nl.

De Westrandweg moet in maart 2012, tegelijkertijd met de Tweede Coentunnel, gereed zijn en telt twee keer twee rijstroken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Aanleg Westrandweg:Bedrijfsleven vroegtijdig betrokken | Infrasite

Aanleg Westrandweg:Bedrijfsleven vroegtijdig betrokken

Den Haag РRijkswaterstaat gaat binnenkort de markt benaderen voor het project Westrandweg, een nieuwe weg die vanaf 2012 de A10 ten zuiden van de Coentunnel moet verbinden met het knooppunt Raasdorp (A5/A9). In tegenstelling tot normaal, vindt de marktbenadering gelijktijdig plaats met de inspraak- en Trac̩wetprocedures.

Met de vroegtijdige betrokkenheid kan het bedrijfsleven op een innovatieve manier bij de aanleg van de Westrandweg worden betrokken. Het voordeel hiervan is dat alle kennis en creativiteit van het bedrijfsleven bij de aanleg kan worden gebruikt. Verder wordt het zo mogelijk al in een heel vroeg stadium te beoordelen of bepaalde wensen en oplossingen die uit de inspraakrondes naar voren komen, financieel en technisch haalbaar zijn. Normaal wordt de markt pas benaderd na de inspraak- en Tracéwetprocedures.

Rijkswaterstaat verwacht dat deze nieuwe aanpak vragen oproept over onder meer de mogelijkheden van inspraak in de twee nog komende inspraakrondes. Deskundigen van het projectteam Westrandweg zijn om deze reden op zowel maandag 11 als op dinsdag 12 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Geïnteresseerden kunnen bellen met de infodesk Rijkswaterstaat Noord Holland, telefoon 023-5301401 of hun vraag mailen naar
info@dnh.rws.minvenw.nl.

De Westrandweg moet in maart 2012, tegelijkertijd met de Tweede Coentunnel, gereed zijn en telt twee keer twee rijstroken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat