Heijmans Lauwersmeerdijk
Groene waterbouw

Waterschap Noorderzijlvest investeert recordbedrag in dijkversterking

Gérard Porton van Heijmans en Ido Boonstra van het Wetterskip samen op de Lauwersmeerdijk. Foto via Heijmans

Waterschap Noorderzijlvest heeft 136 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de versterking van de Lauwersmeerdijk. Het geld wordt tussen 2023 en 2026 gebruikt om het Groningse dijkdeel over een lengte van bijna tien kilometer te beschermen tegen zeespiegelstijging en extreem weer. Aannemers Heijmans en GMB sleepten de opdracht binnen. 

Lauwersmeerdijk is voor Heijmans bekend gebied. De aannemer rondde de versteviging van het Friese dijkdeel in 2020 af. De eerste werkzaamheden voor het Groningse deel starten “in april van dit jaar”, maakt een woordvoerder bekend. Heijmans en GMB ontvingen de gunning van Waterschap Noorderzijlvest. Samen vormen de aannemers bouwcombinatie Waddenkwartier.

“De realisatiefase vertegenwoordigt een waarde van iets meer 90 miljoen euro, waarbij het aandeel van Heijmans driekwart betreft. In 2026 moet de dijkversterking gereed zijn”, zegt het bedrijf. Het benodigde geld werd eind vorige week door het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest beschikbaar gesteld.

Duurzame dijkversterking

“Het project is onderdeel van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken”, legt een woordvoerder van Waterschap Noorderzijlvest uit. “Voor de uitvoering is er nadrukkelijk aandacht voor het hergebruik van materialen en beperken van emissies.”

“De zeedijk richting Westpolder en langs het Vierhuizergat wordt opgehoogd en versterkt met klei en steenbekleding. Materiaal van de huidige dijk wordt opnieuw gebruikt. Nieuw materiaal komt uit de regio. Daarnaast komt er een wandelboulevard langs de haven, een fietspad en een waddentribune op de landelijke dijk langs het Vierhuizergat.”

Het krediet van 136 miljoen euro dekt onder andere kosten voor de inzet van elektrisch materiaal en hernieuwbare HVO diesel (Hydrotreated Vegetable Oil). Zo wil het waterschap de CO2-uitstoot van de dijkversterking drastisch verminderen. Minister Rob Jetten noemt het project een voorbeeld van een “echt duurzame dijkversterking”.

heijmans lauwersmeerdijk 2
Werkzaamheden van Heijmans bij Lauwersmeerdijk. © Foto via Heijmans

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Naast de dijkversterking maakt het waterschap 54 miljoen euro beschikbaar voor project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Het geld is bedoeld voor de renovatie van de Hunsingosluis, de bouw van een nieuw gemaal nabij de sluis, de versterking van de oude zeedijk en de oeverbescherming van het Hunsingokanaal. Aannemer Strukton Civiel Noord & Oost sleepte de opdracht in augustus 2021 binnen.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.

Waterschap Noorderzijlvest investeert recordbedrag in dijkversterking | Infrasite
Heijmans Lauwersmeerdijk
Groene waterbouw

Waterschap Noorderzijlvest investeert recordbedrag in dijkversterking

Gérard Porton van Heijmans en Ido Boonstra van het Wetterskip samen op de Lauwersmeerdijk. Foto via Heijmans

Waterschap Noorderzijlvest heeft 136 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de versterking van de Lauwersmeerdijk. Het geld wordt tussen 2023 en 2026 gebruikt om het Groningse dijkdeel over een lengte van bijna tien kilometer te beschermen tegen zeespiegelstijging en extreem weer. Aannemers Heijmans en GMB sleepten de opdracht binnen. 

Lauwersmeerdijk is voor Heijmans bekend gebied. De aannemer rondde de versteviging van het Friese dijkdeel in 2020 af. De eerste werkzaamheden voor het Groningse deel starten “in april van dit jaar”, maakt een woordvoerder bekend. Heijmans en GMB ontvingen de gunning van Waterschap Noorderzijlvest. Samen vormen de aannemers bouwcombinatie Waddenkwartier.

“De realisatiefase vertegenwoordigt een waarde van iets meer 90 miljoen euro, waarbij het aandeel van Heijmans driekwart betreft. In 2026 moet de dijkversterking gereed zijn”, zegt het bedrijf. Het benodigde geld werd eind vorige week door het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest beschikbaar gesteld.

Duurzame dijkversterking

“Het project is onderdeel van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken”, legt een woordvoerder van Waterschap Noorderzijlvest uit. “Voor de uitvoering is er nadrukkelijk aandacht voor het hergebruik van materialen en beperken van emissies.”

“De zeedijk richting Westpolder en langs het Vierhuizergat wordt opgehoogd en versterkt met klei en steenbekleding. Materiaal van de huidige dijk wordt opnieuw gebruikt. Nieuw materiaal komt uit de regio. Daarnaast komt er een wandelboulevard langs de haven, een fietspad en een waddentribune op de landelijke dijk langs het Vierhuizergat.”

Het krediet van 136 miljoen euro dekt onder andere kosten voor de inzet van elektrisch materiaal en hernieuwbare HVO diesel (Hydrotreated Vegetable Oil). Zo wil het waterschap de CO2-uitstoot van de dijkversterking drastisch verminderen. Minister Rob Jetten noemt het project een voorbeeld van een “echt duurzame dijkversterking”.

heijmans lauwersmeerdijk 2
Werkzaamheden van Heijmans bij Lauwersmeerdijk. © Foto via Heijmans

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

Naast de dijkversterking maakt het waterschap 54 miljoen euro beschikbaar voor project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Het geld is bedoeld voor de renovatie van de Hunsingosluis, de bouw van een nieuw gemaal nabij de sluis, de versterking van de oude zeedijk en de oeverbescherming van het Hunsingokanaal. Aannemer Strukton Civiel Noord & Oost sleepte de opdracht in augustus 2021 binnen.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Geert van der Klugt

Journalist en redacteur voor Infrasite.