Lauwersmeerdijk

Dijkversterking Lauwersmeerdijk virtueel te volgen

Foto: waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest heeft deze week een virtueel informatiecentrum geopend waar de versterking van de Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat gevolgd kan worden. De 9 kilometer lange dijk tussen Lauwersoog en de Westpolder voldoet niet meer aan de normen voor waterveiligheid en wordt daarom aangepakt. Delen van de dijk worden opgehoogd en de dijkbekleding aan de zeezijde wordt vernieuwd. Ook is het asfalt aan vervanging toe.

Extra factoren om rekening mee te houden zijn dat de ruim vijftig jaar oude zeedijk grenst aan een militair oefenterrein en een Natura 2000-natuurgebied. Ook is de dijk deels een provinciale weg (N361) waar dagelijks veel verkeer rijdt. De dijkversterking wordt benut om de visstand in de Waddenzee te verbeteren en om de natuur binnen en buiten de dijk te versterken. En de ontwikkelingen zijn dus voortaan te volgen in het virtuele informatiecentrum.

Waddenkwartier

Begin dit jaar gunde waterschap Noorderzijlvest de dijkversterking Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat aan aannemerscombinatie Waddenkwartier, een combinatie van de bedrijven Heijmans en GMB. Het gaat om een samenwerking voor de planuitwerking van de dijkverbetering tot en met 2022. Er is eveneens een contract gesloten met ingenieursbureau Arcadis voor ondersteuning en advisering bij de planuitwerking. Bij succesvolle afronding van de planfase sluiten de partijen ook een overeenkomst voor de realisatie van de dijkverbetering. De uitvoeringsfase start in 2023 en moet in 2025 afgerond zijn.

De totale investering van het project vergt ruim 100 miljoen euro. De kosten worden betaald door het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het waterschap Noorderzijlvest. Waterschap Noorderzijlvest werkt in het project samen met onder meer de provincie Groningen, een aantal gemeenten, Rijkswaterstaat en Het Groninger Landschap.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite