Dijk Marken. Foto: Rijkswaterstaat

Dijkversterking Marken gegund aan combinatie Hof van Marken

Foto: persbericht Rijkswaterstaat

De aannemerscombinatie Hof van Marken begint in het voorjaar van 2023 aan het versterken van de dijk bij Marken. Afhankelijk van de planning zullen Van de Vries & Van de Wiel en JLD Contracting tussen 2025 en 2027 klaar zijn met de werkzaamheden.

Het gaat specifiek om de Westkade en Zuidkade van de dijk buitenwaarts bij het Noord-Hollandse dorp. Opdrachtgever Rijkswaterstaat legt uit waarom deze klus in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma moet worden geklaard. “De dijk om Marken aan de West- en Zuidkade voldoet niet meer aan de huidige waterveiligheidsnormen. Delen van de dijk hebben stabiliteitsproblemen. Daarnaast is de dijk te laag en is de steenbekleding op veel plekken niet stevig genoeg.”

Lees ook: ‘800 miljoen euro extra nodig voor beheer en onderhoud waterwerken’

Daarom wordt buitendijks, tegen het bestaande object aan, een nieuw en hoger exemplaar aangelegd. Vervolgens wordt de bestaande versie weggehaald, waarbij zoveel mogelijk materialen uit de bestaande dijk worden hergebruikt in de nieuwe dijk. De werkzaamheden bestaan daarnaast uit het aanleggen van recreatiemogelijkheden, zoals een nieuw strand en een ligweide.

Veel voorbereidend werk

Rijkwaterstaat spreekt zelf van een uitdagend project. Niet alleen omdat de dijk moet passen bij het landschap en de natuur, maar ook vanwege de strenge eisen op het gebied van waterveiligheid, kwaliteit en draagvlak in de omgeving. Al vanaf het begin zijn de bewoners daarom nauw betrokken bij het proces en in 2016 werd samen met hen gekozen voor de oplossing van een buitenwaartse dijkversterking.

Nu is het werk dus gegund, maar het gaat nog even duren voor het is afgerond. De verwachting is dat Van de Vries & Van de Wiel en JLD Contracting in het voorjaar van 2023 met de dijkversterking zelf aan de slag gaan. Tot die tijd is er nog van alles te doen. Er worden vergunningen aangevraagd, de werkzaamheden worden afgestemd met bewoners en ondernemers en het ontwerp wordt verder geoptimaliseerd. Volgend jaar worden er alvast twee proefvakken aangelegd om te kijken of het ontwerp in de praktijk uitpakt zoals bedacht. Tussen 2025 en 2027 moet het werk dan klaar zijn, waarna Marken weer een halve eeuw is beschermd tegen overstromingen.

Lees ook: Eerste dijkversterking met grofzandbarrière tegen piping van start

De aanbesteding startte een jaar geleden en vijf aannemers meldden zich via een online marktplein met belangstelling om de klus op zich te nemen. Daarop volgende verschillende gespreksrondes waarin deze aannemers in totaal zo’n 250 vragen stelden over de dijkversterking. Uiteindelijke deden vier partijen een inschrijving, waarvan de van de combinatie Hof van Marken als beste werd beoordeeld. De gunning vond plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Vakmensen vinden en behouden is voor de infrasector een grote uitdaging. Op 9 november verzorgt Infrasite een gratis webinar waarin vier deskundigen oplossingen voor dit probleem aandragen. Kijk op de pagina van het webinar voor meer informatie en gratis aanmelding.

Auteur: Vincent Krabbendam

Dijkversterking Marken gegund aan combinatie Hof van Marken | Infrasite
Dijk Marken. Foto: Rijkswaterstaat

Dijkversterking Marken gegund aan combinatie Hof van Marken

Foto: persbericht Rijkswaterstaat

De aannemerscombinatie Hof van Marken begint in het voorjaar van 2023 aan het versterken van de dijk bij Marken. Afhankelijk van de planning zullen Van de Vries & Van de Wiel en JLD Contracting tussen 2025 en 2027 klaar zijn met de werkzaamheden.

Het gaat specifiek om de Westkade en Zuidkade van de dijk buitenwaarts bij het Noord-Hollandse dorp. Opdrachtgever Rijkswaterstaat legt uit waarom deze klus in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma moet worden geklaard. “De dijk om Marken aan de West- en Zuidkade voldoet niet meer aan de huidige waterveiligheidsnormen. Delen van de dijk hebben stabiliteitsproblemen. Daarnaast is de dijk te laag en is de steenbekleding op veel plekken niet stevig genoeg.”

Lees ook: ‘800 miljoen euro extra nodig voor beheer en onderhoud waterwerken’

Daarom wordt buitendijks, tegen het bestaande object aan, een nieuw en hoger exemplaar aangelegd. Vervolgens wordt de bestaande versie weggehaald, waarbij zoveel mogelijk materialen uit de bestaande dijk worden hergebruikt in de nieuwe dijk. De werkzaamheden bestaan daarnaast uit het aanleggen van recreatiemogelijkheden, zoals een nieuw strand en een ligweide.

Veel voorbereidend werk

Rijkwaterstaat spreekt zelf van een uitdagend project. Niet alleen omdat de dijk moet passen bij het landschap en de natuur, maar ook vanwege de strenge eisen op het gebied van waterveiligheid, kwaliteit en draagvlak in de omgeving. Al vanaf het begin zijn de bewoners daarom nauw betrokken bij het proces en in 2016 werd samen met hen gekozen voor de oplossing van een buitenwaartse dijkversterking.

Nu is het werk dus gegund, maar het gaat nog even duren voor het is afgerond. De verwachting is dat Van de Vries & Van de Wiel en JLD Contracting in het voorjaar van 2023 met de dijkversterking zelf aan de slag gaan. Tot die tijd is er nog van alles te doen. Er worden vergunningen aangevraagd, de werkzaamheden worden afgestemd met bewoners en ondernemers en het ontwerp wordt verder geoptimaliseerd. Volgend jaar worden er alvast twee proefvakken aangelegd om te kijken of het ontwerp in de praktijk uitpakt zoals bedacht. Tussen 2025 en 2027 moet het werk dan klaar zijn, waarna Marken weer een halve eeuw is beschermd tegen overstromingen.

Lees ook: Eerste dijkversterking met grofzandbarrière tegen piping van start

De aanbesteding startte een jaar geleden en vijf aannemers meldden zich via een online marktplein met belangstelling om de klus op zich te nemen. Daarop volgende verschillende gespreksrondes waarin deze aannemers in totaal zo’n 250 vragen stelden over de dijkversterking. Uiteindelijke deden vier partijen een inschrijving, waarvan de van de combinatie Hof van Marken als beste werd beoordeeld. De gunning vond plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Vakmensen vinden en behouden is voor de infrasector een grote uitdaging. Op 9 november verzorgt Infrasite een gratis webinar waarin vier deskundigen oplossingen voor dit probleem aandragen. Kijk op de pagina van het webinar voor meer informatie en gratis aanmelding.

Auteur: Vincent Krabbendam