Waalbrug. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 gepubliceerd

Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Het nieuwe Nationaal Water Programma moet voor de jaren 2022 tot en met 2027 richting geven aan het waterbeleid in Nederland. Ook het in stand houden, vervangen en renoveren van infrastructuur als bruggen en sluizen komt in het ontwerpprogramma aan bod.

Het NWP beschrijft de hoofdlijnen en ambities van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen. Voor het waterbeleid is het NWP een uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk vormen de komende jaren grote uitdagingen. Ook moet infrastructuur zoals bruggen en sluizen in stand worden gehouden en waar nodig vervangen of gerenoveerd. De wateropgaven staan niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie, woningbouw en de landbouw is noodzakelijk.

Onderzoeksprogramma klimaatverandering

Het NWP beschrijft hoe de overheid hiermee wil omgaan en hoe kan worden gezorgd dat water een leidend principe is in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zo zal er een nationale watersysteemanalyse uitgevoerd worden. Daarnaast start het rijk een onderzoeksprogramma over de impact van klimaatverandering en hoe kan worden bijgehouden dat dit verbetert.

“Het rijk kan de ambities van het NWP niet alleen realiseren. Voor een integrale aanpak van nationale en regionale opgaven doet het rijk dit samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en burgers. Deze partijen hebben ook meegewerkt aan de ontwikkeling van het Ontwerp NWP.” Dit ontwerp is de komende maanden ter inzage beschikbaar en in over een jaar, in maart 2022, worden de plannen definitief vastgesteld en gepubliceerd.

Lees ook: Oproep aan de politiek: investeer in waterbouw die inzet op klimaatadaptatie

Auteur: Vincent Krabbendam

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 gepubliceerd | Infrasite
Waalbrug. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 gepubliceerd

Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Het nieuwe Nationaal Water Programma moet voor de jaren 2022 tot en met 2027 richting geven aan het waterbeleid in Nederland. Ook het in stand houden, vervangen en renoveren van infrastructuur als bruggen en sluizen komt in het ontwerpprogramma aan bod.

Het NWP beschrijft de hoofdlijnen en ambities van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen. Voor het waterbeleid is het NWP een uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk vormen de komende jaren grote uitdagingen. Ook moet infrastructuur zoals bruggen en sluizen in stand worden gehouden en waar nodig vervangen of gerenoveerd. De wateropgaven staan niet op zichzelf; een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie, woningbouw en de landbouw is noodzakelijk.

Onderzoeksprogramma klimaatverandering

Het NWP beschrijft hoe de overheid hiermee wil omgaan en hoe kan worden gezorgd dat water een leidend principe is in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Zo zal er een nationale watersysteemanalyse uitgevoerd worden. Daarnaast start het rijk een onderzoeksprogramma over de impact van klimaatverandering en hoe kan worden bijgehouden dat dit verbetert.

“Het rijk kan de ambities van het NWP niet alleen realiseren. Voor een integrale aanpak van nationale en regionale opgaven doet het rijk dit samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en burgers. Deze partijen hebben ook meegewerkt aan de ontwikkeling van het Ontwerp NWP.” Dit ontwerp is de komende maanden ter inzage beschikbaar en in over een jaar, in maart 2022, worden de plannen definitief vastgesteld en gepubliceerd.

Lees ook: Oproep aan de politiek: investeer in waterbouw die inzet op klimaatadaptatie

Auteur: Vincent Krabbendam