Waterbouw

Oproep aan politiek: investeer in waterbouw die inzet op klimaatadaptatie

Foto: ProMedia / Vincent Krabbendam

Het nieuwe kabinet moet investeren in waterbouwprojecten die zich aanpassen aan het veranderende klimaat en de effecten daarvan helpen beperken. Ook de continuïteit van waterbouwprojecten is belangrijk; waar mogelijk moeten deze naar voren worden gehaald. Dat en meer stelt de Vereniging van Waterbouwers in haar verkiezingspaper ‘Geen land zonder waterbouwers’.

Water staat centraal in de uitdagingen die er liggen op klimaatgebied, schrijft de organisatie in het document. Er zijn adaptieve maatregelen nodig en dat vraagt om “een lange termijnvisie, centrale aansturing en durf om ingecalculeerde risico’s te nemen en daarmee oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar we voor staan.” De vereniging stelt dat waterbouwers elke dag werken aan kwaliteit, veiligheid, systemen en infrastructuur inzake water. En daarmee speelt de bedrijfstak naar eigen zeggen een belangrijke rol in de economie, welvaart en leefbaarheid van Nederland.

Investeringen

De Vereniging van Waterbouwers vindt dat de sector en de politiek samen beter kunnen inspelen op de grote uitdagingen die er liggen en zo werk te maken van een leefbare omgeving waarin de economie kan groeien. Dat vraagt om investeringen in waterbouwprojecten die inzetten op klimaatadaptatie. De vereniging vraagt ook om wetten en regels die het beter mogelijk maken om bestaande kennis sneller toe te passen en om nieuwe toepassingen te toetsen. Verder pleit de brancheorganisatie voor goed opgeleide arbeidskrachten, want de al genoemde visie voor de lange termijn moet immers ook worden uitgevoerd.

Gedeeltelijke vrijstelling stikstof

In de paper worden diverse maatregelen voorgesteld op het gebied van markt, materiaal, mensen en duurzaamheid. In die eerste categorie is er inzake stikstof bijvoorbeeld een gedeeltelijke vrijstelling voor de aanlegfase van projecten nodig. En met het oog op corona pleit de vereniging ervoor dat er voor continuïteit wordt gezorgd en dat projecten waar mogelijk naar voren worden gehaald. Als het om PFAS gaat, moeten er wat de vereniging betreft realistische en landelijk uniforme normen komen. Deze en andere punten zijn te lezen in de Verkiezingspaper 2021 van de branchevereniging.

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.