Imtech: intelligente verkeerstechnologie brengt beter verkeersmanagement

Imtech (IM-AE, technische dienstverlening in Europa) heeft opdrachten verworven voor ruim 35 miljoen euro voor hightech oplossingen voor het verzamelen van verkeersdata en upgrading van bestaande verkeersinfrastructuur in diverse Europese landen. Met intelligente verkeerstechnologie helpt Imtech het verkeersmanagement in Europa naar een hoger niveau te brengen waardoor zowel de doorstroming van het verkeer als de veiligheid van weggebruikers wordt verbeterd.

René van der Bruggen, CEO Imtech: ‘De inzet van intelligente verkeerstechnologie biedt wegbeheerders de mogelijkheid de verkeersintensiteit te meten en te reguleren. Imtech beschikt over een breed palet aan effectieve hightech oplossingen die het mogelijk maken de bestaande verkeersinfrastructuur effectiever te benutten. Zowel de doorstroming van het verkeer als de veiligheid van weggebruikers nemen hierdoor toe. Steeds meer overheden in Europa zien hiervan de voordelen in. De nieuwe orders maken het mede mogelijk een sterke positie in de trafficmarkt in Europa op te bouwen.’

Verkeersdata: bron voor optimale verkeersaansturing

Om verkeersstromen gericht te kunnen (aan)sturen, is het verzamelen van verkeersdata (verkeersvolume, -stromen en -samenstelling) essentieel. Diverse Europese overheden investeren hierin in toenemende mate. Het verkeertechnisch snel kunnen inspelen op veranderingen in het verkeerspatroon is immers alleen mogelijk als deze verkeersinformatie direct en accuraat beschikbaar is. Imtech (de business unit Peek, onderdeel van de divisie Imtech Traffic & Infra) beschikt over een breed palet aan effectieve hightech oplossingen voor het generen van verkeersdata. In België is Imtech actief met de inrichting van speciale monitoringstations waarmee verkeersdata op diverse snelwegen worden verzameld en geanalyseerd. In de UK is Imtech betrokken bij de realisatie van een nationale verkeersinformatieservice, een nieuwe informatiedienst die actuele weg- en verkeersinformatie gaat leveren aan miljoenen snelwegweggebruikers. Ook voor de nationale Zweedse verkeersautoriteit verzamelt Imtech op diverse nationale wegen verkeersdata. Imtech maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande detectielussen die onder het wegdek aanwezig zijn. Het meten van de verkeersintensiteit maakt het in combinatie met draadloze communicatietechnologie mogelijk verkeersdata door te spelen naar verkeerscentrales of datacenters van verkeersautoriteiten. Hier kunnen passende verkeersmaatregelen worden genomen en vindt een verdere (beleids)analyse van de data plaats. Deze technologie kan ook in steden worden toegepast. Zo wordt in het Zweedse Gothenburg voor de lokale verkeersautoriteiten een hightech meet- en analysesysteem gerealiseerd waarbij de assen van voertuigen worden gedetecteerd.

Voorkomen wateroverlast Poolse snelwegen

Imtech gaat in Polen met een hightech drainagesysteem de wateroverlast verminderen die bij (hevige) regenval optreedt op de laaggelegen snelweg S8 nabij Konotopa in Warschau. Hierdoor is over een tracé van ongeveer 10 kilometer sprake van ernstige verkeershinder in dit dichtbevolkte gebied. Imtech (Peek Polska) zorgt ervoor dat het drainagesysteem op afstand bediend kan worden en ontwerpt en implementeert een innovatief verkeerswaarschuwingssysteem inclusief de communicatie naar en monitoring vanuit een verkeerscentrale. Speciale sensoren controleren hierbij de laagste gedeelten van de weg en maken het bij wateroverlast mogelijk vanuit de verkeerscentrale dynamische signaleringsborden te activeren of verkeersdeelnemers om te leiden.

Technische onderhoud Nederlandse verkeerstunnels

Van Rijkswaterstaat kreeg Imtech (Imtech Infra) in Nederland opdracht voor het technologisch onderhoud van vier verkeerstunnels in Noord- en Zuid-Holland. Het gaat om de Schipholtunnel, Velsertunnel, en Zeeburgertunnel in Noord-Holland en de Noordtunnel in Zuid-Holland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.

Imtech: intelligente verkeerstechnologie brengt beter verkeersmanagement | Infrasite

Imtech: intelligente verkeerstechnologie brengt beter verkeersmanagement

Imtech (IM-AE, technische dienstverlening in Europa) heeft opdrachten verworven voor ruim 35 miljoen euro voor hightech oplossingen voor het verzamelen van verkeersdata en upgrading van bestaande verkeersinfrastructuur in diverse Europese landen. Met intelligente verkeerstechnologie helpt Imtech het verkeersmanagement in Europa naar een hoger niveau te brengen waardoor zowel de doorstroming van het verkeer als de veiligheid van weggebruikers wordt verbeterd.

René van der Bruggen, CEO Imtech: ‘De inzet van intelligente verkeerstechnologie biedt wegbeheerders de mogelijkheid de verkeersintensiteit te meten en te reguleren. Imtech beschikt over een breed palet aan effectieve hightech oplossingen die het mogelijk maken de bestaande verkeersinfrastructuur effectiever te benutten. Zowel de doorstroming van het verkeer als de veiligheid van weggebruikers nemen hierdoor toe. Steeds meer overheden in Europa zien hiervan de voordelen in. De nieuwe orders maken het mede mogelijk een sterke positie in de trafficmarkt in Europa op te bouwen.’

Verkeersdata: bron voor optimale verkeersaansturing

Om verkeersstromen gericht te kunnen (aan)sturen, is het verzamelen van verkeersdata (verkeersvolume, -stromen en -samenstelling) essentieel. Diverse Europese overheden investeren hierin in toenemende mate. Het verkeertechnisch snel kunnen inspelen op veranderingen in het verkeerspatroon is immers alleen mogelijk als deze verkeersinformatie direct en accuraat beschikbaar is. Imtech (de business unit Peek, onderdeel van de divisie Imtech Traffic & Infra) beschikt over een breed palet aan effectieve hightech oplossingen voor het generen van verkeersdata. In België is Imtech actief met de inrichting van speciale monitoringstations waarmee verkeersdata op diverse snelwegen worden verzameld en geanalyseerd. In de UK is Imtech betrokken bij de realisatie van een nationale verkeersinformatieservice, een nieuwe informatiedienst die actuele weg- en verkeersinformatie gaat leveren aan miljoenen snelwegweggebruikers. Ook voor de nationale Zweedse verkeersautoriteit verzamelt Imtech op diverse nationale wegen verkeersdata. Imtech maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande detectielussen die onder het wegdek aanwezig zijn. Het meten van de verkeersintensiteit maakt het in combinatie met draadloze communicatietechnologie mogelijk verkeersdata door te spelen naar verkeerscentrales of datacenters van verkeersautoriteiten. Hier kunnen passende verkeersmaatregelen worden genomen en vindt een verdere (beleids)analyse van de data plaats. Deze technologie kan ook in steden worden toegepast. Zo wordt in het Zweedse Gothenburg voor de lokale verkeersautoriteiten een hightech meet- en analysesysteem gerealiseerd waarbij de assen van voertuigen worden gedetecteerd.

Voorkomen wateroverlast Poolse snelwegen

Imtech gaat in Polen met een hightech drainagesysteem de wateroverlast verminderen die bij (hevige) regenval optreedt op de laaggelegen snelweg S8 nabij Konotopa in Warschau. Hierdoor is over een tracé van ongeveer 10 kilometer sprake van ernstige verkeershinder in dit dichtbevolkte gebied. Imtech (Peek Polska) zorgt ervoor dat het drainagesysteem op afstand bediend kan worden en ontwerpt en implementeert een innovatief verkeerswaarschuwingssysteem inclusief de communicatie naar en monitoring vanuit een verkeerscentrale. Speciale sensoren controleren hierbij de laagste gedeelten van de weg en maken het bij wateroverlast mogelijk vanuit de verkeerscentrale dynamische signaleringsborden te activeren of verkeersdeelnemers om te leiden.

Technische onderhoud Nederlandse verkeerstunnels

Van Rijkswaterstaat kreeg Imtech (Imtech Infra) in Nederland opdracht voor het technologisch onderhoud van vier verkeerstunnels in Noord- en Zuid-Holland. Het gaat om de Schipholtunnel, Velsertunnel, en Zeeburgertunnel in Noord-Holland en de Noordtunnel in Zuid-Holland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.