Het Groene Golf Team van DVS werkt mee aan Verkeerslichtenstad 2012

Het Groene Golf Team van Rijkswaterstaat werkt mee aan de verkiezing van de Verkeerslichtenstad 2012 van DTV Consultants. Het Groene Golf Team zet zich ervoor in, dat de weggebruiker middels een online vragenlijst een prominentere rol krijgt bij de verkiezing van 2012 dan bij voorgaande edities. Het is de eerste keer dat het Groene Golf Team een bijdrage levert aan Verkeerslichtenstad. Voor de verkiezing werkt DTV Consultants nauw samen met het Groene Golf Team (GGT) en de ANWB. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Studiedag Verkeerslichten op 15 februari 2012.

In de Kampioen van de ANWB van oktober 2011 is aandacht besteed aan de verkiezing met daarbij een link naar de vragenlijst Verkeerslichtenstad 2012: www.verkeerslichtenstad.nl.

Zo zijn 6 miljoen leden van de ANWB bereikt. We hopen dat veel lezers de vragen beantwoorden. Het Groene Golf Team heeft meegedacht over de invulling van de vragenlijst en gaat straks bij de vijf genomineerden de metingen uitvoeren. Met de vragenlijst vragen we weggebruikers naar hun mening over verkeerslichten. Met de uitkomsten wil het Groene Golf Team wegbeheerders motiveren om hun verkeerslichten te onderhouden en te verbeteren. Goed onderhoud en verbeteringen aan de werking van verkeerslichten komen de doorstroming ten goede.

Derde keer verkiezing Verkeerslichtenstad

DTV Consultants heeft in 2004 voor het eerst de verkiezing de beste Verkeerslichtenstad van Nederland georganiseerd. Deze verkiezing vindt eens per vier jaar plaats en is nu voor de derde keer. Weggebruikers bepalen deze keer welke stad Tilburg opvolgt als Verkeerslichtenstad van Nederland. Doel van de verkiezing van de Verkeerslichtenstad is om het fenomeen ‘verkeerslicht’ op positieve wijze in de publiciteit te brengen en díe stad te eren die zich de meeste inspanningen getroost om verkeerslichten optimaal te ontwerpen, deze zo efficiënt mogelijk laat functioneren en daar in de praktijk ook klaarblijkelijk het best in slaagt.

Samenwerking DTV Consultants – ANWB – Groene Golf Team

DTV Consultants is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van verkeer en mobiliteit. Daarnaast is men praktijkopleider voor het verkeerskundige werkveld. De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging die met een mix van beïnvloedende en dienstverlenende activiteiten de belangen van haar leden behartigt op het gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. Bij dit werk wil de ANWB een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat