Vlaanderen haakt aan bij PIM

Rotterdam – Op 4 december 2006 is het Vlaamse Agentschap Infrastructuur toegetreden tot PIM. Onder toeziend oog van ambassadeur Bekink ondertekenden de Vlamingen samen met de reeds bestaande publieke PIM-partners in de Nederlandse residentie het Memorandum of Agreement. Tijdens de bijeenkomst verwelkomden de Britse directeur-generaal Archie Robertson en de Nederlandse directeur-generaal Bert Keijts hun Vlaamse collega Chris Caestecker als hun nieuwe PIM-partner.

In drie korte speeches benadrukten de DG’s het belang van uitwisseling. Eensgezind gaven ze te kennen dat het een zeer effectieve manier is om de ‘leercurves’ te verkorten. Bovendien kunnen op deze manier de eigen organisaties kennismaken met ‘proven practises’ uit andere landen. Uit de opgedane ervaringen blijkt het volgens de vertegenwoordigers van de verschillende ‘PIM-landen’ zeer inspirerend te werken door bij een vergelijkbare organisatie in een ander land in de keuken te kunnen kijken.

Na de speeches en de formele ondertekening, gaf Prof. Dr. Geert Bouckaert van de Universiteit Leuven (deelnemer aan het wetenschappelijk PIM-consortium) een inleiding over ‘performance measurement’ in de publieke sector. Met een inspirerend betoog liet Bouckaert weten dat het meten van de effectiviteit van de organisaties belangrijk is voor overheidsorganisaties om hun toegevoegde waarde en de doelgerichtheid van werken aan te tonen. Het meten van de prestaties is hierbij op verschillende manieren mogelijk. Afhankelijk van de veranderingen die de overheid doormaakt kan de nadruk hierbij soms liggen op het financiële aspect. In andere gevallen richt het meten zich meer op het management of op het breder geformuleerde governance.

Tijdens het afsluitende buffet maakten de verschillende PIM-partners op informele wijze nader kennis met elkaar. Hierbij bleek dat de nieuwe Vlaamse partner nu al zeer geïnteresseerd is in de door PIM gehanteerde prestatiebestekken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM)