12,7 mln voor luchtkwaliteit en knelpunten

Den Haag – De provincie Zuid-Holland heeft in totaal 12,7 miljoen euro betaalbaar gesteld aan milieuregio’s en de gemeenten Rotterdam en Den Haag. De bedoeling is dat met dit geld maatregelen worden uitgevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren en lokale en regionale knelpunten worden opgelost. Het bedrag is een voorschot dat afkomstig is van het Rijk, voor het opstellen en uitvoeren van een Gebiedsgericht Programma Luchtkwaliteit.

Aan de bijdragen zijn specifieke voorwaarden verbonden. Een bijdrage wordt alleen verstrekt voor gebieden die tot het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gaan behoren en waar een programma van maatregelen wordt opgesteld. Omdat het NSL pas in december 2006 wordt vastgesteld en om vertraging in het nemen van maatregelen te voorkomen, wordt de bijdrage in twee tranches beschikbaar gesteld. Het nu betaalbaar gestelde bedrag betreft een eenmalige bijdrage voor het opstellen van gebiedsgerichte programma’s (procesgelden) en de 1e tranche van de bijdrage voor het uitvoeren van maatregelen.

De bijdrage is als volgt verdeeld:

Bijdrage 1e tranche (in euro) Procesgelden (in euro)
Stadsregio Rotterdam 2.500.000,00 30.000,00
Stadsgewest Den Haag 2.500.000,00 25.000,00
Gemeente Rotterdam 2.500.000,00 30.000,00
Gemeente Den Haag 2.500.000,00 25.000,00
Drechtsteden 393.211,96 37.500,00
Zuid-Holland Zuid 313.243,36 10.000,00
Midden-Holland 349.214,88 18.750,00
Holland-Rijnland 565.627,06 37.500,00
Rijnstreekberaad 184.665,93 10.000,00
Goeree-Overflakkee 59.039,81 10.000,00
Provincie Zuid-Holland 619.250,00

De verwachting is dat de 2e tranche van de bijdrage in het 1e kwartaal van 2007 beschikbaar komt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland