Start ophoging eerste pakket Maaskaden

Maastricht, 13 april 2005 � Aannemersbedrijf Ploegam uit Vinkel is de aannemer die dit jaar een aantal Maaskaden in Roermond, Venlo, Gennep en Mook & Middelaar gaat ophogen. Nog dit voorjaar gaan de werkzaamheden van start. Hiermee is de kadeophoging – na het retentiebekken in Haelen – de tweede maatregel van het Maaswerkenproject, die de uitvoering ingaat.

In maart 2005 namen tien aannemers deel aan de openbare aanbesteding van het eerste pakket kaden, die Rijkswaterstaat Maaswerken in Roermond, Venlo, Gennep en Mook & Middelaar wil ophogen. Aannemersbedrijf Ploegam legde de laagste prijs neer en gaat de aanleg van het eerste pakket kaden uitvoeren voor 3,7 miljoen euro.

Hoogwaterbescherming
De kaden worden opgehoogd om de bevolking langs de Maas beter tegen hoogwater te beschermen. De overstromingskans wordt teruggebracht van gemiddeld eens in de 30 jaar naar gemiddeld eens in de 250 jaar. Dit jaar wordt het grootste deel van de groene kaden opgehoogd. In 2006 worden vervolgens de kademuren en de overige groene kaden aangepakt. De aanbestedingsprocedure van dit tweede pakket gaat eind 2005 van start.

Werkzaamheden
Naar verwachting wordt in mei 2005 gestart met de werkzaamheden aan de kaden. Over de exacte planning van de werkzaamheden en wat dit betekent voor direct omwonenden wordt nader bericht via publicaties in de lokale krant en de website www.maaswerken.nl.
Rijkswaterstaat Maaswerken realiseert de aanleg van de kaden in samenwerking met waterschap Peel en Maasvallei en waterschap Roer en Overmaas.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Maaswerken