IPO praat mee over vervoerplan NS

Den Haag – Voortaan zal NS gestructureerd en tijdig bestuurlijk overleg voeren met de koepels binnen de jaarcyclus van opstellen van vervoerplan en dienstregeling. Dit is deze week op voorstel van IPO en SKVV (samenwerkende kaderwetgebieden) met NS afgesproken in bestuurlijk overleg over het vervoerplan 2006. Dit overleg is een gevolg van een voorschrift in de vervoerconcessie.

De nieuwe afspraken met NS kunnen vorm krijgen in een voorjaars- en najaarsoverleg. Daarbij gaat het over de beleidsuitgangspunten van NS en over meer algemeen relevante thema’s, zoals de OV-chipkaart, samenloop, landsgrensoverschrijdend spoor, enz. De specifieke resultaten uit het regionaal overleg van NS met provincies en kaderwetgebieden zijn echter geen voorwerp van koepeloverleg; dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de decentrale overheden.

Uiterlijk in januari 2006 maken IPO en SKVV met NS afspraken over deze nieuwe werkwijze, op voorstel van IPO, SKVV en NS gezamenlijk. Vooruitlopend daarop worden IPO en SKVV in december 2005 via bestuurlijk overleg in de gelegenheid gesteld hun inbreng te leveren voor de dienstregeling 2007.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)