Nationale Havenraad opgeheven

Op 1 december 2011 vond in aanwezigheid van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de slotbijeenkomst van de Nationale Havenraad plaats. Hiermee kwam een eind aan meer dan 40 jaar gestructureerd overleg tussen havenautoriteiten, havenbedrijfsleven en rijksoverheid. In die jaren heeft de Raad zich ontwikkeld tot een maritiem platform met een breed draagvlak onder havenpartijen. Tegelijk was de Raad een bron van kennis en informatie over zeehavenaangelegenheden. De Nationale Havenraad heeft er in de loop der jaren aan bijgedragen dat zeehavenontwikkeling van een lokaal naar een nationaal en Europees niveau is getild.

De opheffing van de Nationale Havenraad is onderdeel van een omvangrijke bezuinigingsoperatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Minister Schultz van Haegen: “Ik hecht sterk aan een goede wisselwerking tussen het Rijk en de havensector. We blijven nauw contact houden. Maar we gaan ons overleg op een nieuwe manier inrichten.” De publieke taken van de Havenraad worden deels overgenomen door het departement zelf (beleidsvoorbereiding) en deels door het Overleg Infrastructuur en Milieu (beleidsconsultatie). Havenautoriteiten en havenbedrijfsleven zullen hun belangen zelf gaan behartigen. De Nederlandse havenautoriteiten overwegen de instelling van een overlegplatform met verbindingen naar de rijksoverheid en het havenbedrijfsleven.

In zijn slotrede stelde de voorzitter van de Nationale Havenraad, Wim van Gelder, dat de Nederlandse havensector ook in de toekomst voor grote uitdagingen gesteld blijft worden. In het bijzonder noemde hij uitdagingen als energietransitie, de opkomst van nieuwe economische grootmachten, het aantreden van zeer grote spelers in het wereldomspannende goederenvervoer, de behoefte aan duurzame groei met de bijbehorende fysieke en milieuruimte, toereikende infrastructuur en de concurrentie met de zeehavens in de buurlanden.

De Nederlandse zeehavens leveren een belangrijke bijdrage aan de nationale economie: de totale toegevoegde waarde van de zeehavenactiviteiten is momenteel 40 miljard euro per jaar. De uitdagingen zullen ook in de toekomst om overleg, afstemming, samenwerking en bundeling van krachten blijven vragen om de bijdrage van de zeehavens aan de nationale economie in stand te houden en waar mogelijk te versterken. De aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats hangt immers nauw samen met de beschikbaarheid van een goed functionerend nationaal havennetwerk, aldus Wim van Gelder.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)