Gezamenlijke handhavingsactie containervervoer binnenvaart

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Rijkswaterstaat en het KLPD houden vanaf 27 oktober op het Rijn-Scheldekanaal een tweedaagse gezamenlijke handhavingsactie in de containerbinnenvaart. De gezamenlijke diensten inspecteren tijdens de actie op de corridor Rotterdam-Antwerpen vooral op de aanwezigheid van de voorgeschreven ladinginformatie bij het vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.

Tevens wordt gecontroleerd of de schippers de verplichte meldingen aan het zogenoemde Informatie en Volg Systeem (IVS) hebben gedaan. Schepen met gevaarlijke stoffen zijn verplicht te melden welke lading aan boord is en hoeveel mensen aanwezig zijn. Het niet hebben van de juiste ladingdocumenten kan in geval van calamiteiten het werk van hulpdiensten bemoeilijken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)