Certificering binnenvaart naar klassenbureaus

Bureau Veritas, Germanischer Lloyd en Lloyd’s Register gemandateerd

De Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW) is met drie klassenbureaus overeengekomen dat zij vanaf 15 april aan Nederlandse binnenvaartschepen certificaten mogen afgeven. Hiervoor heeft de inspectie Bureau Veritas, Germanischer Lloyd en Lloyd’s Register gemandateerd. Deze bureaus zijn al door de IVW geautoriseerd de technische inspectie van nieuwe en bestaande binnenvaartschepen uit te voeren.

Een certificaat wordt afgegeven wanneer een binnenvaartschip voldoet aan de nationale en internationale wetgeving op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Tot op heden gaf de IVW de certificaten af op basis van door de klassenbureaus uitgevoerde inspecties. Voortaan geven de klassenbureaus het certificaat zelf af. De door de EU voor dit werk erkende klassenbureaus zijn internationale organisaties die wereldwijd werken. Het is in Europa uniek dat de afgifte van certificaten voor binnenvaartschepen door klassenbureaus wordt gedaan.

In de overeenkomst is afgesproken hoe de certificaten worden afgegeven en dat er sprake is van wederzijdse informatievoorziening. De IVW houdt toezicht op de klassenbureaus door reguliere audits en steekproefsgewijs inspecties uit te voeren op de werkzaamheden van de bureaus en op de door hen gecertificeerde schepen.

Deze taakoverdracht maakt deel uit van de plannen van de IVW om in de periode van 2010 tot en met 2012 alle certificerende werkzaamheden voor binnenvaartschepen over te dragen aan marktpartijen. Deze overdracht geeft de IVW de mogelijkheid meer aandacht te besteden aan handhaving van de nieuwe Binnenvaartwet en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, door risicoanalyse, trendanalyse, eigen thematische acties en acties in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)