Goederenvervoer in steden kan schoner en goedkoper

Delft – Het vervoeren van goederen naar, in, en vanuit de stad kan veel schoner en efficiënter, aldus logistiek deskundige Hans Quak van TNO. Het instellen van ruimere venstertijden en beter afstemmen van regelgeving in de verschillende steden, leidt tot minder schadelijke uitstoot en is ook nog eens goedkoper. Daarnaast kunnen retailketens zelf ook veel verbeteren.

Lokale overheden nemen allerlei maatregelen om de overlast in steden te beperken. Deze maatregelen blijken in de praktijk soms meer gericht te zijn op het verbieden of beperken van stedelijke distributie, dan dat ze bijdragen aan het efficiënter en schoner organiseren van het vervoer.

Op basis van een case studie met 14 grote retailketens concludeert Hans Quak dat de huidige venstertijden regelgeving onnodig inefficiënt is en vaak juist vervuiling doet toenemen. Ook laat hij zien dat ruimere en/of minder venstertijden leiden tot een schoner én goedkoper goederenvervoer in de steden.

Retailketens kunnen zelf ook iets ondernemen om de duurzaamheid van hun operaties te verbeteren en tegelijkertijd de problemen die door stedelijke regelgeving worden veroorzaakt te verminderen. Als grote ketens de regie gaan voeren over de distributie van hun bestellingen bij leveranciers en ze dit transport combineren met hun eigen winkelbevoorrading, worden ze minder gevoelig voor bijvoorbeeld venstertijden, en kan er een enorme besparing worden behaald in CO2 uitstoot.

Op donderdag 20 maart 2008 verdedigde Hans Quak van TNO zijn proefschrift Sustainability of Urban Freight Transport. Retail Distribution and Local Regulations in Cities. Het onderzoek van Hans Quak is verricht in het Erasmus Research Institute of Management (ERIM), de gezamenlijke door de KNAW erkende onderzoeksschool van RSM Erasmus University en de Faculteit der Economische Wetenschappen

Op 29 april vindt het TNO Symposium ‘Kansen voor efficiënte én duurzame bevoorrading van steden’ plaats.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO