Opleiding vrachtwagen- en buschauffeurs verplicht

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat ingestemd met een wetsvoorstel waarin de Europese richtlijn nr. 2003/59/EG wordt geïmplementeerd. De richtlijn van 15 juli 2003 heeft betrekking op de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van vrachtwagen- en buschauffeurs. Het wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.

Op grond van het wetsvoorstel wordt voor bestuurders in het personen- en goederenvervoer over de weg een stelsel van basiskwalificatie en nascholing geïntroduceerd. Deze bestuurders moeten éénmalig door middel van een examen het bewijs leveren dat zij voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Aansluitend moeten deze vrachtwagen- en buschauffeurs verplicht nageschoold worden. Zij volgen per 5 jaar nascholingscursussen in onderwerpen die in de richtlijn genoemd zijn. Met als doel de verkeersveiligheid en de veiligheid van de bestuurder te verbeteren, ook tijdens de handelingen die de bestuurder verricht terwijl het voertuig stil staat. Bovendien draagt de nascholing bij aan de verbetering van het moderne imago van het beroep van bestuurder. De bestuurder die voldoet aan de vakbekwaamheidseisen ontvangt als bewijs daarvan een code op zijn rijbewijs.

De nieuwe vakbekwaamheidverplichtingen gaan voor alle EU-lidstaten voor het personenvervoer vanaf 10 september 2008 en voor het goederenvervoer vanaf 10 september 2009 gelden. Chauffeurs, die nu al in het bezit zijn van het chauffeursdiploma hoeven de basiskwalificatie niet te halen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat