Watersector positief over advies Topteam Water

Het Netherlands Water Partnership (NWP) en Nederland Maritiem Land (NML) tonen zich positief over het advies van het Topteam Water aan minister Verhagen. Vandaag leverden alle ‘topsectoren’ hun plannen in bij de minister. Zowel Sjef van Dooremalen (Maritieme Sector) als Sybe Schaap (NWP) zien veel van hun punten terug in het advies van het Topteam onder leiding van Koos van Oord. Maar beide partijen zijn ook kritisch: “de eerste algemene indruk is goed, maar we zien ook enkele punten waarover we met de minister in gesprek willen. Een belangrijk punt betreft de afbakening van de Topsector. Daarnaast moeten we aan de slag om verdere keuzes te maken”.

Sybe Schaap, voorzitter van het Netherlands Water Partnership, ziet in het advies veel terug van de toekomstvisie ‘water 2020’ die net was afgerond voor het Topteam Water aantrad. “De thema’s waar wij op inzetten: ‘more crop per drop’ (water en land- en tuinbouw), water for all (schoon water voor iedereen) en enabling delta life (veilig en duurzame leven in delta’s) zijn overgenomen. Dat is goed want het stimuleert de sector tot vraagsturing, vanuit marktbehoefte vormgeven aan business, nationaal en internationaal. Daarnaast is er aandacht voor de knelpunten die we hebben aangegeven, zoals het dreigend tekort aan goed opgeleide mensen voor de watersector en een hoogwaardige thuismarkt met ruimte voor innovatie en proeftuinen. De Deltawerken doen het in het buitenland nog steeds goed, maar je kunt niet eeuwig teren op projecten uit het verleden. Daarom ben ik ook blij met het advies om de kansen die het deltaprogramma biedt, te benutten.” Schaap toont zich tevreden over de aandacht voor reeds bestaande projecten zoals Ecoshape (Building with Nature) en het Technologisch Topinstituut Water. “Het Topteam heeft oog voor reeds bestaande, waardevolle projecten en vindt niet opnieuw het wiel uit.”

Sjef van Dooremalen waardeert de concreetheid van de voorstellen en de voortvarendheid van de aanpak. Hij is bijzonder te spreken over de aandacht voor kennis en innovatie. De innovatiethema’s sluiten goed aan bij de nota ‘Nederland: de maritieme wereldtop’, die vorig jaar door de sector werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook is terecht aandacht gevraagd voor het bevorderen van de instroom van jongeren in de sector. Deze is hard nodig om de ambities van de sector te realiseren. Tenslotte sluiten de voorgestelde maatregelen voor internationalisatie goed aan op de behoeften van de sterk exportgerichte maritieme sector (export quote 60%).

Van Dooremalen vraagt nadrukkelijk aandacht voor de afbakening van de topsector. “De gehele maritieme sector zou betrokken moeten worden bij dit advies, immers wat is maritiem zonder reders?” aldus Van Dooremalen. De maritieme cluster heeft haar sterke internationale positie kunnen opbouwen door gezamenlijke strategie ontwikkeling en ontplooiing van activiteiten, dit is wetenschappelijk aangetoond in de Maritieme Monitor 2010.

Zowel Sjef van Dooremalen als Sybe Schaap geven aan dat er de komende weken en maanden veel werk aan de winkel is. In samenspraak wordt gezocht naar een kwartiermaker die het momentum, dat is ontwikkeld binnen de Topsector Water met alle partijen in de sector, vasthoudt en uitbouwt. Beide partijen zullen hun netwerken die ze de afgelopen tijd gemobiliseerd hebben inzetten om de prioriteiten vast te stellen en verder uit te werken. Ook zullen ze de verbinding tussen Maritiem- en Water en Deltatechnologie maken voor samenwerking in sectorbrede thema’s zoals onderwijs en arbeidsmarkt, en versterking van de thuismarkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)

Watersector positief over advies Topteam Water | Infrasite

Watersector positief over advies Topteam Water

Het Netherlands Water Partnership (NWP) en Nederland Maritiem Land (NML) tonen zich positief over het advies van het Topteam Water aan minister Verhagen. Vandaag leverden alle ‘topsectoren’ hun plannen in bij de minister. Zowel Sjef van Dooremalen (Maritieme Sector) als Sybe Schaap (NWP) zien veel van hun punten terug in het advies van het Topteam onder leiding van Koos van Oord. Maar beide partijen zijn ook kritisch: “de eerste algemene indruk is goed, maar we zien ook enkele punten waarover we met de minister in gesprek willen. Een belangrijk punt betreft de afbakening van de Topsector. Daarnaast moeten we aan de slag om verdere keuzes te maken”.

Sybe Schaap, voorzitter van het Netherlands Water Partnership, ziet in het advies veel terug van de toekomstvisie ‘water 2020’ die net was afgerond voor het Topteam Water aantrad. “De thema’s waar wij op inzetten: ‘more crop per drop’ (water en land- en tuinbouw), water for all (schoon water voor iedereen) en enabling delta life (veilig en duurzame leven in delta’s) zijn overgenomen. Dat is goed want het stimuleert de sector tot vraagsturing, vanuit marktbehoefte vormgeven aan business, nationaal en internationaal. Daarnaast is er aandacht voor de knelpunten die we hebben aangegeven, zoals het dreigend tekort aan goed opgeleide mensen voor de watersector en een hoogwaardige thuismarkt met ruimte voor innovatie en proeftuinen. De Deltawerken doen het in het buitenland nog steeds goed, maar je kunt niet eeuwig teren op projecten uit het verleden. Daarom ben ik ook blij met het advies om de kansen die het deltaprogramma biedt, te benutten.” Schaap toont zich tevreden over de aandacht voor reeds bestaande projecten zoals Ecoshape (Building with Nature) en het Technologisch Topinstituut Water. “Het Topteam heeft oog voor reeds bestaande, waardevolle projecten en vindt niet opnieuw het wiel uit.”

Sjef van Dooremalen waardeert de concreetheid van de voorstellen en de voortvarendheid van de aanpak. Hij is bijzonder te spreken over de aandacht voor kennis en innovatie. De innovatiethema’s sluiten goed aan bij de nota ‘Nederland: de maritieme wereldtop’, die vorig jaar door de sector werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook is terecht aandacht gevraagd voor het bevorderen van de instroom van jongeren in de sector. Deze is hard nodig om de ambities van de sector te realiseren. Tenslotte sluiten de voorgestelde maatregelen voor internationalisatie goed aan op de behoeften van de sterk exportgerichte maritieme sector (export quote 60%).

Van Dooremalen vraagt nadrukkelijk aandacht voor de afbakening van de topsector. “De gehele maritieme sector zou betrokken moeten worden bij dit advies, immers wat is maritiem zonder reders?” aldus Van Dooremalen. De maritieme cluster heeft haar sterke internationale positie kunnen opbouwen door gezamenlijke strategie ontwikkeling en ontplooiing van activiteiten, dit is wetenschappelijk aangetoond in de Maritieme Monitor 2010.

Zowel Sjef van Dooremalen als Sybe Schaap geven aan dat er de komende weken en maanden veel werk aan de winkel is. In samenspraak wordt gezocht naar een kwartiermaker die het momentum, dat is ontwikkeld binnen de Topsector Water met alle partijen in de sector, vasthoudt en uitbouwt. Beide partijen zullen hun netwerken die ze de afgelopen tijd gemobiliseerd hebben inzetten om de prioriteiten vast te stellen en verder uit te werken. Ook zullen ze de verbinding tussen Maritiem- en Water en Deltatechnologie maken voor samenwerking in sectorbrede thema’s zoals onderwijs en arbeidsmarkt, en versterking van de thuismarkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)