Open Universiteit bouwt broedplaats voor productinnovatie

Heerlen – De Open Universiteit Nederland gaat in opdracht van de EU een leerwerkomgeving ontwikkelen die als broedplaats dient voor productinnovatie. Deze digitale omgeving, idSpace, stimuleert en ondersteunt het innovatieproces, geeft toegang tot resultaten uit eerdere innovatietrajecten en legt de resultaten vast. In april gaat het project van start. "IdSpace gaat ideeën en brainstorms stimuleren én vastleggen."

Productinnovatie

Productinnovatie is voor veel bedrijven van levensbelang. Bij het bedenken en ontwikkelen van nieuwe producten draait alles rond de uitwisseling van ideeën tussen personen én bedrijven. Ideeën voor een product, maar ook over marketing, de industriële vormgeving, materiaalkeuze, het productieproces, enzovoorts. Peter Sloep, projectcoördinator van idSpace: "Nu gaat een groot deel van de resultaten van een brainstorm verloren. De ideeën die niet worden uitgewerkt, verdwijnen. Dat is inefficiënt, want een volgend project zou erop voort kunnen bouwen."

Broedplaats

Het doel van het project is tweeledig. IdSpace gaat scenario’s bevatten die niet alleen het uitwisselen van ideeën stimuleren en versnellen, maar ook het leren hoe je van ideeën tot innovaties komt. In idSpace worden zowel het proces als de resultaten vastgelegd in teksten, plaatjes, diagrammen, mindmaps, steekwoorden etc. Op die manier gaan ze niet verloren en kunnen ze als input dienen voor volgende fases van de productontwikkeling, maar ook voor volgende projecten met andere mensen of andere bedrijven. Zo wordt idSpace een broedplaats voor productinnovatie en voor het leren daarover.

Europees project

Negen bedrijven en universiteiten uit zes landen werken samen aan idSpace. De Europese Unie financiert het project grotendeels. Peter Sloep: "Elke partner brengt zijn eigen expertise mee. Wij als Open Universiteit richten ons vooral op de scenario’s om het uitwisselen van ideeën en het leren te stimuleren. Een partner als Morpheus uit Maastricht heeft ervaring met het ontwikkelen van programma’s om topic maps, een soort mind mapping, te ondersteunen. Terwijl Space Applications Services uit Brussel ervaring heeft met productinnovatie in de ruimte- en luchtvaart." Binnen twee jaar moet het prototype van idSpace zijn ontwikkeld en uitgetest.

Over OTEC

OTEC is het expertisecentrum van de Open Universiteit Nederland dat zich bezig houdt met onderzoek, ontwikkeling en implementatie op het gebied van onderwijs en onderwijstechnologie. Het project idSpace is één van de zes EU-projecten (gekozen uit ruim 150 voorstellen) gericht op het ontwikkelen van onderwijstechnologie die dit jaar van start gaan. De Open Universiteit is bij drie daarvan betrokken, twee keer als coördinator. Het project idSpace heeft een looptijd van twee jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Open Universiteit