Bijdrage van groene daken aan opvang regenwater

Begroeide daken met extra waterberging kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen. Deze groen-blauwe daken helpen bij de aanpassing aan de klimaatverandering en dragen bij aan een prettige stedelijke omgeving. De nieuwe publicatie Groene daken nader beschouwd bevat onder meer ontwerpprincipes voor regenwateropvang.

Groene daken vangen fijnstof in, verkoelen zowel het gebouw als de stad en zien er mooi uit. Ook houden groene daken een deel van het regenwater vast en kunnen zij zorgen voor vertraging van de afvoer bij extreme regenval in de zomer. De vraag is wanneer de opvang van regen een relevante bijdrage levert aan het stedelijk waterbeheer. Bij normale regen zorgt een begroeid dak al snel voor afname van hemelwaterafvoer naar de riolering en de zuivering. Maar om extreme buien te verwerken, moet de waterberging veel groter zijn dan bij de huidige groene daken gebruikelijk is en moet de berging geleidelijk (gestuurd) leeglopen. Een geleidelijke leegloop is noodzakelijk om het watersysteem niet te zwaar te belasten en nodig om te zorgen dat de berging weer tijdig beschikbaar is voor de volgende bui.

De publicatie helpt bij het ontwerp, aanleg en beheer van groene daken en draagt bij aan het stellen van functionele eisen ten behoeve van het waterbeheer.

Meer informatie
Groene daken nader beschouwd is een uitgave van STOWA en Stichting RIONED. U vindt de publicatie op de website van RIONED

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stichting RIONED

Bijdrage van groene daken aan opvang regenwater | Infrasite

Bijdrage van groene daken aan opvang regenwater

Begroeide daken met extra waterberging kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen. Deze groen-blauwe daken helpen bij de aanpassing aan de klimaatverandering en dragen bij aan een prettige stedelijke omgeving. De nieuwe publicatie Groene daken nader beschouwd bevat onder meer ontwerpprincipes voor regenwateropvang.

Groene daken vangen fijnstof in, verkoelen zowel het gebouw als de stad en zien er mooi uit. Ook houden groene daken een deel van het regenwater vast en kunnen zij zorgen voor vertraging van de afvoer bij extreme regenval in de zomer. De vraag is wanneer de opvang van regen een relevante bijdrage levert aan het stedelijk waterbeheer. Bij normale regen zorgt een begroeid dak al snel voor afname van hemelwaterafvoer naar de riolering en de zuivering. Maar om extreme buien te verwerken, moet de waterberging veel groter zijn dan bij de huidige groene daken gebruikelijk is en moet de berging geleidelijk (gestuurd) leeglopen. Een geleidelijke leegloop is noodzakelijk om het watersysteem niet te zwaar te belasten en nodig om te zorgen dat de berging weer tijdig beschikbaar is voor de volgende bui.

De publicatie helpt bij het ontwerp, aanleg en beheer van groene daken en draagt bij aan het stellen van functionele eisen ten behoeve van het waterbeheer.

Meer informatie
Groene daken nader beschouwd is een uitgave van STOWA en Stichting RIONED. U vindt de publicatie op de website van RIONED

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stichting RIONED