Innovatieve technieken in maatregelenpakket luchtkwaliteit

Den Haag – Van de 6 ingediende moties over luchtkwaliteit zijn er dinsdag 16 oktober 2007 uiteindelijk slechts 2 in stemming gebracht in de Tweede Kamer.

De motie van het CDA om innovatieve technieken als een hybride bus en het laden en afvangen van fijn stof te betrekken in het totale maatregelenpakket, is met algemene stemmen aangenomen.

De motie van VVD en PVV over het ontkoppelen van ruimtelijke ontwikkelings­plannen en milieutoetsing is, zoals verwacht, verworpen. De overige moties zijn aangehouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)

Innovatieve technieken in maatregelenpakket luchtkwaliteit | Infrasite

Innovatieve technieken in maatregelenpakket luchtkwaliteit

Den Haag – Van de 6 ingediende moties over luchtkwaliteit zijn er dinsdag 16 oktober 2007 uiteindelijk slechts 2 in stemming gebracht in de Tweede Kamer.

De motie van het CDA om innovatieve technieken als een hybride bus en het laden en afvangen van fijn stof te betrekken in het totale maatregelenpakket, is met algemene stemmen aangenomen.

De motie van VVD en PVV over het ontkoppelen van ruimtelijke ontwikkelings­plannen en milieutoetsing is, zoals verwacht, verworpen. De overige moties zijn aangehouden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)