Overstromingsrisico’s wereldwijd in kaart

Rivieroverstromingen treffen jaarlijks 21 miljoen mensen over de hele wereld. Als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei worden rond 2030 mogelijk jaarlijks gemiddeld 54 miljoen mensen getroffen door een rivieroverstroming. Vijftien landen in de wereld zijn goed voor 80% van deze getroffenen. Dat zijn allemaal ontwikkelingslanden of landen die een snelle ontwikkeling doormaken zoals India, Bangladesh en China. Dit, en meer, blijkt uit de op 5 maart 2015 door het World Resource Institute (WRI) gepubliceerde interactieve website die inzicht geeft in de gevolgen van mogelijke overstromingen door rivieren over de hele wereld: de ‘Aqueduct Global Flood Analyzer’. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) staat mede aan de basis ervan.

zie ook de website van het World Resources Institute (Engelstalig)

naar de tool

De Aqueduct Global Flood Analyzer (AGFA) berekent slachtoffers en schade in het stedelijk gebied voor elk land en elk stroomgebied waar ook ter wereld. Het is de eerste openbare tool over huidige en toekomstige overstromingsrisico’s wereldwijd. Middels de ‘analyzer’ zijn de kaarten en resultaten toegankelijk en makkelijk te gebruiken door een breed publiek.

Vier Nederlandse instituten staan aan de basis van het mondiaal overstromingsmodel dat in de Aqueduct Global Flood Analyzer wordt gepresenteerd. Dat zijn naast het PBL: Deltares, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Toekomst Aqueduct Global Flood Analyzer
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkent het belang van de Aqueduct Global Flood Analyzer en heeft een subsidie verleend om het de komende twee jaar te verbeteren. De verbeteringen die in een samenwerkingsverband tussen vijf partijen moeten worden gerealiseerd, betreffen overstromingen vanuit zee, de relatie tussen bodemdaling en overstromingen, de huidige bescherming tegen overstromingen en gedetailleerde gegevens over de blootstelling van de bevolking aan overstromingen nu en in de toekomst.

Het uiteindelijke doel is dat de tool ingezet kan worden om de haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen tegen overstromingen, zoals dijken, waterbergingssystemen en ruimtelijke ontwikkeling, inzichtelijk te maken. In deze eerste versie van de Aqueduct Global Flood Analyzer is dit mogelijk door voor landen een bepaald beschermingsniveau op te geven. De tool laat dan zien wat de reductie aan getroffenen en schade is.

Presentatie op WCDRR
Op de ‘World Conference on Disaster Risk Reduction’ (WCDRR) van de United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) in Sendai (14 – 18 maart 2015) wordt de Global Flood Analyzer door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gepresenteerd.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)