Grondverzet Breda

Betere samenwerking moet risico’s grondverzet verkleinen

Foto: Yvonne Ton

Rijkswaterstaat heeft samen met de Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland en andere marktpartijen een website opgezet om de risico’s van grondverzet in projecten al vroegtijdig in beeld te krijgen. Door een betere samenwerking van alle betrokken partijen moeten die risico’s beter beheersbaar blijven. De site bevat onder meer instrumenten, een risicoregister en een stappenplan van de planfase tot en met de overdracht na realisatie.

De website mindergrondrisico.nl richt zich zowel op opdrachtgevers als marktpartijen die projecten uitvoeren of overwegen dat te gaan doen. Ook wordt rekening gehouden met verschillende aandachtsgebieden binnen projecten: van contract- en omgevingsmanagement tot techniek.

Veel van de initiatiefnemers van de website waren betrokken bij Ruimte voor de Rivier, een grootschalig meerjarig programma dat erop gericht was om het Nederlandse riviergebied beter te beschermen tegen overstromingen. Het ging om werkzaamheden als rivierverruiming, dijkverlegging, zomerbedverlaging en kribverlaging. De ervaring leerde dat grondrisico’s groot kunnen zijn, waardoor de kans groeit dat planningen uitlopen en budgetten overschreden worden. Een betere risicobeheersing kan voorkomen dat problemen uit de hand lopen.

Risicoregister

Vertegenwoordigers van marktpartijen en Rijkswaterstaat hebben hulpmiddelen ontwikkeld om grondgerelateerde risico’s beter te beheersen, zoals een risicoregister, risicogestuurd onderzoek en een duiding van bodemdata. Ook is op de site een aanbeveling te vinden over hoe de risico’s binnen verschillende contractvormen het beste verdeeld kunnen worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Grondrisico’s effectief beheersen start al in de planfase en eindigt niet als het project is opgeleverd, stellen de initiatiefnemers. Een goede samenwerking tussen alle partijen is daarbij essentieel. De site beschrijft daarom in elke fase – van planfase tot onderhoud en beheer – hoe je dat het beste aanpakt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Betere samenwerking moet risico’s grondverzet verkleinen | Infrasite
Grondverzet Breda

Betere samenwerking moet risico’s grondverzet verkleinen

Foto: Yvonne Ton

Rijkswaterstaat heeft samen met de Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland en andere marktpartijen een website opgezet om de risico’s van grondverzet in projecten al vroegtijdig in beeld te krijgen. Door een betere samenwerking van alle betrokken partijen moeten die risico’s beter beheersbaar blijven. De site bevat onder meer instrumenten, een risicoregister en een stappenplan van de planfase tot en met de overdracht na realisatie.

De website mindergrondrisico.nl richt zich zowel op opdrachtgevers als marktpartijen die projecten uitvoeren of overwegen dat te gaan doen. Ook wordt rekening gehouden met verschillende aandachtsgebieden binnen projecten: van contract- en omgevingsmanagement tot techniek.

Veel van de initiatiefnemers van de website waren betrokken bij Ruimte voor de Rivier, een grootschalig meerjarig programma dat erop gericht was om het Nederlandse riviergebied beter te beschermen tegen overstromingen. Het ging om werkzaamheden als rivierverruiming, dijkverlegging, zomerbedverlaging en kribverlaging. De ervaring leerde dat grondrisico’s groot kunnen zijn, waardoor de kans groeit dat planningen uitlopen en budgetten overschreden worden. Een betere risicobeheersing kan voorkomen dat problemen uit de hand lopen.

Risicoregister

Vertegenwoordigers van marktpartijen en Rijkswaterstaat hebben hulpmiddelen ontwikkeld om grondgerelateerde risico’s beter te beheersen, zoals een risicoregister, risicogestuurd onderzoek en een duiding van bodemdata. Ook is op de site een aanbeveling te vinden over hoe de risico’s binnen verschillende contractvormen het beste verdeeld kunnen worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Grondrisico’s effectief beheersen start al in de planfase en eindigt niet als het project is opgeleverd, stellen de initiatiefnemers. Een goede samenwerking tussen alle partijen is daarbij essentieel. De site beschrijft daarom in elke fase – van planfase tot onderhoud en beheer – hoe je dat het beste aanpakt.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite