Provincie Limburg onderzoekt veiligheid bruggen en viaducten

basis voor een uitvoeringsprogramma versterking / vervanging kunstwerken

De Provincie Limburg gaat een onderzoek doen naar de constructieve veiligheid van bruggen en viaducten op provinciale wegen.

In het provinciale wegennet van Limburg zijn circa 190 kunstwerken (bruggen, viaducten, onderdoorgangen etc.) te vinden. Een groot deel hiervan is gebouwd in de tweede helft van de vorige eeuw met de toen geldende ontwerpnormen en richtlijnen. Inmiddels zijn de verkeersintensiteiten en gewichten van voertuigen sterk veranderd en ontwerpvoorschriften voor nieuwe kunstwerken zijn daarop aangepast.

Door VROM-Inspectie is in 2009, mede als gevolg van enkele incidenten, onderzocht hoe de constructieve veiligheid bij bestaande bruggen en viaducten is geborgd. De conclusie was dat borging over het geheel genomen tekort schiet en de risico’s bij oudere kunstwerken niet bekend zijn.

De Provincie Limburg is inmiddels gestart met een inventariserend onderzoek naar de constructieve veiligheid van een 90-tal kenmerkende kunstwerken. Hierbij wordt in eerste instantie de mate van risico met betrekking tot de constructieve veiligheid in kaart gebracht. Het uiteindelijk resultaat van het onderzoek vormt de basis voor een uitvoeringsprogramma versterking/vervanging kunstwerken. De verwachting is dat in de loop van 2011 de eerste resultaten beschikbaar zijn.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Handreiking constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg