Jaarcijfers 2010 DHV Groep

  • Goede internationale prestaties, vooral Afrika en Noord-Amerika
  • Nederlandse reorganisatie in gang gezet vanwege stagnerende overheidsmarkt
  • Koploperspositie in duurzaamheid wederom bevestigd

De DHV Groep, een internationaal advies- en ingenieursbureau, heeft in 2010 een omzet gerealiseerd van 469 miljoen euro, een geringe daling ten opzichte van 2009. De prestaties in Afrika, met name Zuid-Afrika, en in Noord-Amerika waren wederom sterk. Azië bleef licht achter. De prestaties in Polen en Portugal waren stabiel. Vooral in Nederland had DHV last van een stagnerende overheidsmarkt.

De DHV Groep was in 2010 actief voor grote evenementen zoals de Winterspelen in Vancouver, de Expo in Shanghai en het WK Voetbal in Zuid-Afrika. 2010 kende veel positieve ontwikkelingen waaronder de Nederlandse en Zuid-Afrikaanse opdrachten voor DHV’s innovatieve Nereda® waterzuiveringstechnologie, en een nieuw kantoor in Vietnam. Maar een aantal onderdelen voldeed niet aan de winstdoelstellingen.

De zwakke Nederlandse markt is de voornaamste oorzaak voor de daling van EBITA uit normale bedrijfsvoering naar 10,2 miljoen euro. De capaciteit wordt aangepast en activiteiten met onvoldoende winstgevendheid worden afgebouwd. Daarom nam het bedrijf eenmalige posten op ter grootte van 15 miljoen euro, vooral voor Nederland. Het nettoresultaat kwam mede hierdoor op 9,3 miljoen euro negatief.

Ontwikkelingen thuismarkten 2010
In Nederland is sprake van overcapaciteit en prijsconcurrentie. Positief is de aanwezige en groeiende werkvoorraad voor grote infrastructuurprojecten, nationale waterprogramma’s en de industriële markt. Portugal deed het ondanks de economische tegenwind goed. Polen profiteerde in de aanloop naar het EK Voetbal 2012 van veel opdrachten in infrastructuur, water en milieu. Heel 2010 was succesvol voor SSI in Zuid-Afrika, mede door het WK Voetbal. De groeiende vraag naar grondstoffen was gunstig voor mijnbouwconsultant Turgis. In China was DHV succesvol op het gebied van waterzuiveringen, kustontwikkeling en duurzaam bouwen. In Indonesië werden de eerste mijnbouwopdrachten gewonnen. DHV in India was succesvol met waterzuiveringen en infrastructuurprojecten. In de VS en Canada liet strategische partner Delcan mooie cijfers zien vooral door grote mobiliteitsprojecten.

Binnen het bedrijfsonderdeel Luchthavens herstelden NACO en InterVISTAS zich van de sterke marktteruggang in 2009. In het Midden-Oosten was dit goed te zien met nieuwe luchthavenopdrachten in Koeweit en Saoedi-Arabië.

Duurzaamheid
De DHV Groep zet hoog in op integriteit, reductie van CO2-uitstoot en meer diversiteit. In 2010 steeg het bedrijf in de Transparantiebenchmark maatschappelijke verslaggeving van het ministerie van EL&I van de 18e naar de 11e plaats en was wederom winnaar in de categorie ‘Dienstverlening’. De Groep won ook het Scenter Jaarverslagenonderzoek naar transparantie van beleid.

In 2010 werd het integriteitsysteem van de DHV Groep als eerste in de branche gecertificeerd en ontving het bedrijf het bijbehorende anticorruptiecertificaat.

De DHV Groep opereert klimaatneutraal. In 2012 heeft het bedrijf een eigen compensatieprogramma. Tot dan wordt de resterende uitstoot extern gecompenseerd. Door verbeterde rapportage en verder inzicht steeg de CO2-footprint per fte in 2010 met 0,3 ton naar 3,7 ton.

Wat betreft diversiteit ligt DHV in Nederland op koers om in 2013 minimaal 20% vrouwen topfuncties te hebben.

Duurzaamheid in projecten is onze belangrijkste bijdrage aan een duurzame leefomgeving. Zo maakte DHV met Wageningen UR het masterplan voor Greenport Caofeidian Agropark, een duurzaam opgezet agropark dat voedselveiligheid biedt aan deze groeiende Chinese regio. Waterschap Veluwe bespaart aanzienlijk op energie, chemicaliën en ruimtebeslag met DHV’s nieuwe Nereda® zuiveringstechnologie. Delcan ontwerpt in Californië een geavanceerd verkeersmanagementsysteem met als gevolg betere doorstroming en minder emissies. NACO adviseerde de internationale luchthaven van Kunming in China maatregelen ter reductie van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.

‘Bouwen aan de toekomst’ is de drijfveer van DHV Groep’s maatschappelijke inzet. Ook in 2010 betrof dit een combinatie van bedrijfssponsoring en initiatieven van medewerkers en werd er meer in geïnvesteerd dan in 2009. Een goed voorbeeld zijn de zaterdagscholen van SSI in Zuid-Afrika waar SSI-medewerkers kinderen met een achterstand les geven in exacte vakken.

Prijzen en erkenningen
In Polen won Hydroprojekt de Green Laurels milieuprijs. In Nederland won DHV de Vernufteling voor het meest innovatieve project van een ingenieursbureau. In Zuid-Afrika won SSI onder meer een Engineering Excellence Award van de Consulting Engineers South Africa voor het Mgeni viaduct in KwaZulu Natal.

Strategie en vooruitzichten
De DHV Groep gaat zich met haar innovatieve en duurzame oplossingen nog meer richten op de sterke markten voor mobiliteit, water en milieu. Expertisegebieden hierbinnen zijn onder meer luchthavens, intelligente transportsystemen en waterzuivering. De strategie van thuismarkten blijft ongewijzigd, waarbij een sterke klantenfocus wordt gecombineerd met topexpertise. Doelstelling blijft 90% van de omzet in de thuismarkten te realiseren waarbij wordt ingestoken op een groter aandeel vanuit de private sector.

De Europese vooruitzichten zijn gematigd gezien de overheidsbezuinigingen in Nederland en Portugal. In Polen zijn de vooruitzichten beter door het EK Voetbal 2012 en de plannen voor hoogwaterbescherming. Voor Afrika en daarbuiten wordt verdere groei verwacht van de mijnbouw- en daaraan gerelateerde infrastructuurmarkt. In Zuid-Afrika richt SSI zich op de overheidsplannen voor spoorwegen en drinkwater. De luchthavenmarkt zal wereldwijd verder aantrekken. Vooral in het Midden-Oosten en Azië verwacht NACO een stijgende vraag naar nieuwe luchthavens. De sterke economische groei in Azië zal positieve gevolgen hebben voor alle thuismarkten in die regio. Zo wordt in China een doorgaande vraag verwacht naar waterzuiveringen. In Noord-Amerika blijven de stimuleringsmaatregelen belangrijk.

Voor 2011 verwacht de DHV Groep herstel van resultaat, mede door de ingezette reorganisatie in Nederland.

Geïntegreerd jaarverslag 2010
DHV legt in dit nieuwe, geïntegreerde jaarverslag de verbinding tussen duurzaamheid en financiële verslaggeving. Een samenvatting van het jaarverslag wordt in beperkte oplage gedrukt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: DHV Groep