Handreiking constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten

borging constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten schiet tekort

De kans op schade en onveiligheid bij bruggen en viaducten neemt toe door ouderdom en veranderend gebruik. De VROM-Inspectie heeft een handreiking gemaakt voor bestuurders en medewerkers die gaan over het beheer en onderhoud van bruggen en viaducten bij gemeenten, provincies en andere instanties.

Met deze handreiking kunnen zij nagaan of de constructieve veiligheid van hun bruggen en viaducten (´kunstwerken´) genoeg aandacht krijgt, of die aandacht voldoende geborgd is en hoe het beheer is te verbeteren.

Veel bruggen en viaducten zijn gebouwd in de tweede helft van de vorige eeuw. De verkeersintensiteit en het gewicht van voertuigen zijn sindsdien sterk toegenomen. Met onderzoeken bij vijf bestaande kunstwerken zijn de risico’s nader in beeld gebracht.

De VROM-Inspectie onderzocht in 2009 of en hoe de constructieve veiligheid bij bestaande bruggen en viaducten geborgd is. Die borging schiet tekort, was toen de conclusie. Vooral de risico’s bij de oudere kunstwerken zijn niet bekend.

Ook lokale rekenkamers concludeerden dat beheer en onderhoud van kunstwerken en met name het kunstwerkenbestand niet altijd op orde zijn. Dat was aanleiding voor de nu gepubliceerde handreiking. Voor het constructief verantwoord en veilig in stand houden van een object zijn professionaliteit, structuur en continuïteit belangrijke voorwaarden, meent de VROM-Inspectie.

Meer informatie
U vindt de Handreiking constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten07-02-2011 | PDF-document, 1878 kB op de website www.vrominspectie.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
In Infrasite Documents vindt u Handreiking constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VROM-Inspectie