Stop invloed belastingdienst op marktwerking OV

Mobis, SkVV en het IPO dringen er in een gezamenlijk brief bij minister Bos van Financiën op aan om één loket te creëren voor de beoordeling van OV-concessies.

Nu kijken individuele belastinginspecteurs naar OV-concessies en bepalen of hierover belasting geheven moet worden. Helaas zijn er grote verschillen tussen de besluiten van de inspecteurs en dat beïnvloedt de OV-markt.

Als voorbeeld hebben de drie partijen de twee concessies van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen meegestuurd. Twee identieke concessies, toch bepaalde de ene inspecteur dat er geen belasting betaald hoefde te worden en de andere dat er 6 procent geheven moet worden.

De partijen willen een eenduidige beoordeling en geen invloed van de belastingdienst op het openbaar vervoer. Door deze tegenstrijdige uitspraken wordt een eerlijke marktwerking gefrustreerd. Het vervoersbedrijf dat wel BTW verschuldigd is, wordt uiteraard achtergesteld ten opzichte van zijn concurrent die niet BTW-plichtig is.

In 2004 zijn er met de belastingdienst afspraken gemaakt over belastingen over subsidies voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Deze hebben helaas niet geleid tot helderheid en eenduidigheid. Daarom hebben Mobis, SkVV en het IPO aangedrongen op één centraal punt waar alle concessies beoordeeld worden.

U vindt de Brief Wet op omzetbelasting en de Bijlagen op de website van IPO

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)