Tegenvallend eerste halfjaar Heijmans

HEIJMANS HANDHAAFT JAARPROGNOSE

’s-Hertogenbosch – De resultaten van Heijmans N.V. over de eerste helft van 2007 vallen tegen, voornamelijk door aanvullende verliesvoorzieningen bij de divisie Bouw. Heijmans handhaaft de prognose voor de winst na belastingen voor heel 2007 op € 95 miljoen met een winst per aandeel van € 3,95. Dit is gebaseerd op de aanhoudend goede resultaten in woningontwikkeling, de succesvolle afbouw van de portefeuille opgeleverd onverkocht commercieel vastgoed, het verbeteren van de orderportefeuille bij de divisie Bouw en licht verbeterende prijsniveaus gekoppeld aan verwachte hogere productievolumes in de tweede helft van 2007 bij de Infra- activiteiten in Nederland en Duitsland. De opbrengsten over 2007 groeien voornamelijk als gevolg van acquisities naar verwachting naar circa € 3,8 miljard. De orderportefeuille aan het einde van de eerste helft van 2007 bedroeg € 3,6 miljard, een groei met 13% ten opzichte van ultimo 2006.

“De goede orderportefeuille gekoppeld aan waarneembare prijsverbetering zal een positief effect hebben op de resultaten in de tweede helft van 2007”, aldus voorzitter Guus Hoefsloot. “Deze zullen de tegenvallende resultaten van de divisie Bouw over de eerste helft van 2007 naar verwachting compenseren”.

Kernpunten eerste halfjaar 2007 in relatie tot de vergelijkbare periode in 2006:

  • Winst na belastingen € 19 miljoen (eerste helft 2006: € 36 miljoen);
  • Divisie Vastgoed Nederland: sterke positie in koopwoningen houdt resultaat op goed niveau. Risicoprofiel onverkocht commercieel vastgoed significant afgenomen;
  • Divisie Bouw Nederland: lager resultaat als gevolg van aanvullende verliesvoorzieningen op in 2005 aangenomen projecten; ingrijpende organisatorische maatregelen;
  • Divisie Infra Nederland: lagere bijdrage uit grote projecten onder andere vanwege trage start; licht verbeterende prijsniveaus bij regulier infrawerk;
  • Buitenland: daling resultaat Duitsland. Verbetering resultaat Verenigd Koninkrijk;
  • Orderportefeuille ultimo juni 2007 met € 3,6 miljard van goede omvang en kwaliteit;
  • Programma’s gestart rond Centrale Inkoop, Projectmanagement, Werkkapitaalbeheer en Goed Werkgeverschap.

Download het volledige bericht (pdf) van de website van Heijmans NV

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV