Reactie VNG op basisnet vervoer gevaarlijke stoffen

Den Haag – De VNG vindt dat bij de totstandkoming van een basisnet van vervoer van gevaarlijke stoffen de belangen van gemeenten zorgvuldig meegenomen moeten worden. De aanwijzing van routes voor het transport van gevaarlijke stoffen kan grote consequenties hebben voor de ruimtelijke opgaven van gemeenten.

De VNG geeft dit aan in een brief aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer debatteert dinsdag 31 januari 2006 over dit onderwerp.

U kunt de brief van VNG aan de Tweede Kamer inzien op www.vng.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG Ver. van Nederlandse Gemeenten