Nieuwe directeuren bij ProRail

Deze maand starten vier nieuwe directeuren bij ProRail. Daarmee is de nieuwe topstructuur bij ProRail nagenoeg rond. Sinds april 2016 kent ProRail een topstructuur die voorziet in een Raad van Bestuur en een Executive Committee (ExCo).

Wie
De komende weken treden vier nieuwe directeuren toe tot de ExCo: Wouter van Dijk wordt directeur vervoer en dienstregeling, Ans Rietstra directeur projecten en Karel van Gils de nieuwe voorman bij assetmanagement. Roel Salden gaat de verkeersleiding bij ProRail aansturen.

Nieuwe topstructuur
De Raad van Bestuur, bestaande uit Pier Eringa (CEO), John Voppen (COO) en Hans van Leeuwen (CFO) is verantwoordelijk voor het besturen van ProRail. De ExCo is feitelijk een uitgebreider directieteam en draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse operatie. Naast de drie leden van de Raad van Bestuur bestaat de ExCo uit acht andere leden die de verschillende afdelingen en processen binnen ProRail vertegenwoordigen.

ExCo
Door het aanbrengen van een heldere scheiding tussen het besturen van de organisatie enerzijds en de dagelijkse operatie anderzijds kan ProRail slagvaardiger opereren en beter haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Met de komst van de vier nieuwe directeuren is de ExCo nagenoeg compleet. Eerder dit jaar zijn waren al drie leden benoemd: Henk Bothof als directeur ICT, Wieneke Buurman als directeur Communicatie en Dimitri Kruik is directeur Procurement. De functie van directeur HR wordt nu nog op ad interim basis vervuld, een sollicitatieprocedure is in volle gang.

Verdelen van capaciteit
Per 15 augustus 2016 wordt Wouter van Dijk (1970) directeur Vervoer en Dienstregeling en krijgt daarmee de verantwoording voor de capaciteitsverdeling op het spoor en de dienstverlening naar de vervoerders toe. Wouter van Dijk was hiervoor director Logistics bij het Havenbedrijf Rotterdam en bekleedde daarvoor verschillende functies bij Europe Container Terminals. Bij het Havenbedrijf in Rotterdam was hij betrokken bij de integratie van Keyrail naar ProRail. ‘Op veel fronten heb ik samengewerkt met ProRail, dus het bedrijf is niet nieuw voor mij. Mijn doel is om samen met alle vervoerders de kwaliteit van het spoor voor verladers en reizigers te verbeteren.’

Jaarlijks 1200 bouwprojecten
Ans Rietstra (1965) is per 1 augustus 2016 directeur Projecten en draagt daarmee de verantwoording voor de uitvoering van spoorprojecten. Jaarlijks zo’n 1200. De afgelopen vier jaar was zij werkzaam als algemeen directeur stadsbeheer bij de gemeente Den Haag. ‘Bij Stadsbeheer heb ik beheer en inrichting in al hun facetten mogen meebesturen. Die ervaring hoop ik nu bij ProRail in te zetten voor projectontwikkeling. Waarbij het leggen van verbindingen mijn prioriteit heeft; extern met klanten en stakeholders en intern en tussen alle verschillende onderdelen”.

Goed onderhoud
Karel van Gils (1966), tot voor kort werkzaam als directeur techniek bij het Amsterdamse vervoerbedrijf (GVB) en daarvoor in verschillende functies bij NS, is per 1 augustus 2016 directeur assetmanagement. Hij wordt verantwoordelijk voor het onderhoud aan het spoor. ‘In nauwe samenwerking met vervoerders en aannemers de kwaliteit voor de reizigers vooruit helpen door betere betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de infra, daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Ik ben ervan overtuigd dat het een stevige maar prachtige uitdaging wordt.’

Dagelijkse verkeersleiding
Roel Salden (1965) wordt per 19 september 2016 de nieuwe directeur Verkeersleiding en is dan verantwoordelijk voor de verkeersleiding op het spoor. Roel Salden komt van Rijkswaterstaat en in zijn functie van directeur Wegverkeersmanagement heeft hij veel relevante werkervaring opgedaan. ‘Alles wat Rijkswaterstaat en ProRail doen, mag zich verheugen in grote media- en politieke belangstelling. Dat vergt veel van medewerkers, weet ik uit ervaring. Daarom is het zo belangrijk om te werken aan een stevige en zelfverzekerde interne organisatie. Daar wil ik voor gaan.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail