Bypass Hanzelijn definitief aan Dura Vermeer gegund

Zoetermeer – Spoorwegbeheerder ProRail heeft de aanleg van de ‘Bypass Hanzelijn’ definitief aan Dura Vermeer gegund. ProRail-directeur Patrick Buck en divisiedirecteur Gijsbert van der Laan van Dura Vermeer Divisie Infra tekenden maandag 18 februari 2008 het contract voor het werk.

De aanleg van de bypass, een project met een aanneemsom van € 11.570.000,- betekent voor Dura Vermeer een aanvullende opdracht ten aanzien van de inmiddels gestarte bouw van de Hanzelijn Oudeland, de spoorverbinding tussen Kampen en Zwolle.

Drie kunstwerken

De werkzaamheden voor de Bypass omvatten de aanleg van drie kunstwerken van circa 200 meter. Eén viaduct is bedoeld voor het passeren van de Hanzelijn ter hoogte van de aan te leggen Bypass voor de IJssel. Een viaduct is voor de N50 en de derde zorgt voor aansluiting op de toekomstige A50. Tevens zal de verhoogde ligging van de toekomstige A50 worden meegenomenin het project, zodat de A50 anticipeert op de Bypass.

De voorbereidingen en uitwerkingen van de ontwerpen is gestart, zodat de vergunningen kunnen worden aangevraagd. De aanleg van de kunstwerken start medio 2008. De aanleg van het zandlichaam voor de A50 zal gelijktijdig opgestart worden met de aanleg van de N50.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV