Kappen bomen in Lelystad vanwege aanleg Hanzelijn

Utrecht – Vanaf half februari tot half maart 2008 vinden kapwerkzaamheden plaats langs het bestaande spoor vanaf de Tjalk 10 tot en met Wortmantocht kruising spoorbaan. Dit is nodig voor de aansluiting van de Hanzelijn op het bestaande spoor in Lelystad. De kapwerkzaamheden moeten half maart klaar zijn vanwege de start van het broedseizoen. De combinatie Lely 200 (MNO Vervat b.v. en Haverkort Voormolen b.v.) voert deze werkzaamheden uit in opdracht van ProRail.

Kappen waar het nodig is

Het kappen van bomen en struiken vindt plaats langs het bestaande spoor. Vanaf de Tjalk 10 tot en met de Wortmantocht kruising spoorbaan worden bomen en struiken gekapt. Voor de gekapte bomen en struiken komen zoveel mogelijk nieuwe bomen en struiken terug. Voordat de kap definitief start gaat ProRail samen met de aannemer en de gemeente Lelystad de groenstroken langs. Zij zullen bekijken welke bomen en struiken gespaard kunnen worden. ProRail komt hiermee tegemoet aan de wens van de gemeente.

Omwonenden zijn inmiddels via een bewonersbrief geïnformeerd over de kapwerkzaamheden.

Hanzelijn

ProRail bouwt een nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle: de Hanzelijn. Vanaf december 2012 duurt een treinreis tussen beide steden slechts dertig minuten. Zodoende komen het noorden en noordoosten van Nederland in reistijd veel dichter bij de Randstad te liggen. Ook zorgt de Hanzelijn voor minder drukte op de Gooilijn en de Veluwelijn. Langs de Hanzelijn verrijzen nieuwe stations in Dronten en Kampen en wordt station Lelystad aangepast. Het tracé krijgt bovendien een nieuwe brug over de IJssel tussen Hattem en Zwolle en een tunnel onder het Drontermeer tussen Kampen en Dronten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Hanzelijn