Quick scan N280/A52-variant IJzeren Rijn afgerond

Maastricht – De Provincie Limburg heeft, samen met het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg *, een verkennend onderzoek (quick scan) laten uitvoeren naar de eventuele meerwaarde van de N280/A52-variant van de IJzeren Rijn. Dit in vergelijking met de overeengekomen A3-variant waarin een spoorboog rond Roermond, een tunnel in de Meinweg en uitgebreide geluidwerende maatregelen (o.a. in de regio Weert) zijn voorzien.

De aanleiding voor deze quick scan is de onlangs verschenen studie naar alternatieve traceringen in Nordrhein-Westfalen in opdracht van verkeersminister Wittke.

De volgende verkenningen hebben centraal gestaan in de quick scan:

  • welke meerwaarde op het gebied van economie en logistiek is er;
  • wat zijn de te verwachten inpassingproblemen;
  • welke strategie dient men te bewandelen.

De conclusie van het onderzoek is dat de N280/A52-variant voor de regio niet significant beter scoort. Dit geldt zowel op ecologisch gebied als op economisch gebied. Voor de regio Roermond is de ruimtelijke inpassing minder ingrijpend dan de A3-variant. Naast voordelen zoals het niet hoeven ondertunnelen van het Meinweg gebied kent de N280/A52 variant echter ook diverse knelpunten.

De N280/A52 variant biedt in de toekomst meer groeimogelijkheden. Zo is er in principe grensoverschrijdend personenvervoer in de toekomst mogelijk. Ook is de capaciteit voor goederenvervoer gemakkelijk uit te breiden.

Dit alles leidt naar verwachting in de toekomst tot problemen op het baanvak aan de noordkant van Roermond en de westzijde van de Maas. Onder andere wordt de binnenstad van Weert geconfronteerd met intensief goederentreinverkeer. Ook in de gemeenten Cranendonck, Leudal en diverse Belgische gemeenten zal de leefbaarheid verder onder druk komen te staan. Het Samenwerkingsverband en de Provincie Limburg zetten derhalve in op een robuuste oplossing voor alle in het rapport genoemde knelpunten.

Een andere belangrijke voorwaarde is een goede aanhaking van het logistiek knooppunt Venlo door middel van een spoorboog ten noorden van Roermond in combinatie met verdubbeling van het spoor Roermond – Venlo.

De quick scan is op woensdag 7 november 2007 door gedeputeerde Bert Kersten, mede namens het Samenwerkingsverband, aangeboden aan minister Eurlings.

*) Aan het Samenwerkingsverband nemen deel de Provincie Limburg, gemeenten Cranendonck, Weert, Leudal, Roermond en Roerdalen, de Kamer van Koophandel Limburg-Noord, de stichting Milieufederatie Limburg en Staatsbosbeheer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Quick scan N280/A52-variant IJzeren Rijn afgerond | Infrasite

Quick scan N280/A52-variant IJzeren Rijn afgerond

Maastricht – De Provincie Limburg heeft, samen met het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg *, een verkennend onderzoek (quick scan) laten uitvoeren naar de eventuele meerwaarde van de N280/A52-variant van de IJzeren Rijn. Dit in vergelijking met de overeengekomen A3-variant waarin een spoorboog rond Roermond, een tunnel in de Meinweg en uitgebreide geluidwerende maatregelen (o.a. in de regio Weert) zijn voorzien.

De aanleiding voor deze quick scan is de onlangs verschenen studie naar alternatieve traceringen in Nordrhein-Westfalen in opdracht van verkeersminister Wittke.

De volgende verkenningen hebben centraal gestaan in de quick scan:

  • welke meerwaarde op het gebied van economie en logistiek is er;
  • wat zijn de te verwachten inpassingproblemen;
  • welke strategie dient men te bewandelen.

De conclusie van het onderzoek is dat de N280/A52-variant voor de regio niet significant beter scoort. Dit geldt zowel op ecologisch gebied als op economisch gebied. Voor de regio Roermond is de ruimtelijke inpassing minder ingrijpend dan de A3-variant. Naast voordelen zoals het niet hoeven ondertunnelen van het Meinweg gebied kent de N280/A52 variant echter ook diverse knelpunten.

De N280/A52 variant biedt in de toekomst meer groeimogelijkheden. Zo is er in principe grensoverschrijdend personenvervoer in de toekomst mogelijk. Ook is de capaciteit voor goederenvervoer gemakkelijk uit te breiden.

Dit alles leidt naar verwachting in de toekomst tot problemen op het baanvak aan de noordkant van Roermond en de westzijde van de Maas. Onder andere wordt de binnenstad van Weert geconfronteerd met intensief goederentreinverkeer. Ook in de gemeenten Cranendonck, Leudal en diverse Belgische gemeenten zal de leefbaarheid verder onder druk komen te staan. Het Samenwerkingsverband en de Provincie Limburg zetten derhalve in op een robuuste oplossing voor alle in het rapport genoemde knelpunten.

Een andere belangrijke voorwaarde is een goede aanhaking van het logistiek knooppunt Venlo door middel van een spoorboog ten noorden van Roermond in combinatie met verdubbeling van het spoor Roermond – Venlo.

De quick scan is op woensdag 7 november 2007 door gedeputeerde Bert Kersten, mede namens het Samenwerkingsverband, aangeboden aan minister Eurlings.

*) Aan het Samenwerkingsverband nemen deel de Provincie Limburg, gemeenten Cranendonck, Weert, Leudal, Roermond en Roerdalen, de Kamer van Koophandel Limburg-Noord, de stichting Milieufederatie Limburg en Staatsbosbeheer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg