Oplevering Betuweroute later

Utrecht – De technische installaties in de tunnels van de Betuweroute worden later en nu aan het eind van het jaar opgeleverd. Daarna heeft ProRail nog tenminste 6 tot 8 weken nodig voor testwerkzaamheden zodat op de oplevering van de Betuweroute vertraagt. ProRail betreurt de gang van zaken maar is van mening dat pas nà borging van de veiligheid de exploitatie van start kan gaan.

In een brief van 30 november 2006 heeft ProRail de Minister van Verkeer en Waterstaat hiervan op de hoogte gesteld. ProRail vindt het spijtig dat de aanleg van de Betuweroute op het allerlaatste moment tegen deze horde aanloopt. Temeer omdat het project wat betreft de financiële beheersing goed loopt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail