230 bezoekers inspraakbijeenkomsten Zuiderzeelijn

Den Haag – De zes inspraakbijeenkomsten over de Zuiderzeelijn die van 8 tot 18 mei 2006 werden gehouden, zijn bezocht door in totaal circa 230 belangstellenden. Daarvan hebben een krappe vijftig mensen van de gelegenheid gebruik gemaakt om mondeling in te spreken.

De zes bijeenkomsten werden gehouden in Amsterdam Zuid-Oost, Hoogeveen, Drachten, Hoorzitting Amsterdam Zuid-OostGroningen, Almere en Heerenveen. De bijeenkomst in Groningen in cultureel centrum De Oosterpoort was het drukst bezocht. Tijdens de bijeenkomsten in de drie Noordelijke provincies werd door veel bezoekers gezegd dat het kabinet Noord-Nederland in de steek laat. Ze willen dat het kabinet afziet van haar voornemen om te stoppen met het planproces voor de Zuiderzeelijn van Schiphol naar Groningen/Leeuwarden. Ook waren er mensen die een ander geluid lieten horen en die minder bezwaren hebben tegen de kabinetskeuze.

De inspraakperiode loopt nog tot en met 7 juni 2006. Tot die tijd kunnen mensen schriftelijk inspreken of een inspraakreactie indienen via internet
www.zuiderzeelijn.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn